K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

12Donarska Magdalena, Góra Zenona, Staśkiewicz Marzanna: ,,Jak pokonać bariery sceniczne? Historia pewnej książki", biuletyn informacyjny ,,OKO" nr 65 IV/2018, NR ISSN 1644-1923, s.26-29. Wydawca: Polski Związek Niewidomych, Okręg Kujawsko-Pomorski
Artykuł autorstwa tyflopedagogów prowadzących przez wiele lat Koło Miłośników Teatru w bydgoskim ośrodku dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku opisuje sposób tworzenia przedstawień teatralnych z udziałem osób, które nie widzą. Na podstawie jednego spektaklu pokazane są możliwości pokonywania barier wynikających z niepełnosprawności aktorów, budowanie przedstawienia w sposób powodujący koncentrowanie uwagi widza na treści, nie zaś na trudnościach wzrokowych osób występujących. Artykuł dostępny jest w zbiorach biblioteki KP SOSW Nr 1 w Bydgoszczy oraz w zbiorach elektronicznych PZN, Okręg Kujawsko-Pomorski: http://www.kujawskopomorski.pzn.org.pl/oko/652018.html
(Z.G.)

11Reimann Joanna: "Aktualne problemy rehabilitacji wzroku w świetle konferencji 'Usprawnianie widzenia u dzieci z dysfunkcją wzroku w zaburzeniach neurologicznych', Bydgoszcz 20-21.11.2014r. W: "Szkoła Specjalna" Nr 4 wrzesień/ październik 2015; (s. 303-308). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Warszawa 2015.
Artykuł zawarty w czasopiśmie dotyczy zarówno przebiegu konferencji "Usprawnianie widzenia u dzieci z dysfunkcją wzroku w zaburzeniach neurologicznych, która odbyła się w SOSW im L.Braille'a w Bydgoszczy, jak także porusza zagadnienia i problemy dotyczące rehabilitacji wzroku. Autorka opisuje rozwój rehabilitacji wzroku w Polsce i na świecie, a także referuje aktualne wyniki badań naukowych i doświadczeń dotyczących terapii widzenia oraz obszarów z nią związanych. Zwraca także uwagę na terminologię dotyczącą poruszanego tematu. Przedstawia wielu reprezentantów środowisk medycznych i naukowych związanych z takimi dziedzinami jak: terapia widzenia, okulistyka, neurologia oraz neuropsychologia. Szczególną uwagę poświęca problemom dzieci słabowidzących, obciążonych dodatkowo zaburzeniami neurologicznymi.

Czytaj więcej...