K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

12Donarska Magdalena, Góra Zenona, Staśkiewicz Marzanna: ,,Jak pokonać bariery sceniczne? Historia pewnej książki", biuletyn informacyjny ,,OKO" nr 65 IV/2018, NR ISSN 1644-1923, s.26-29. Wydawca: Polski Związek Niewidomych, Okręg Kujawsko-Pomorski
Artykuł autorstwa tyflopedagogów prowadzących przez wiele lat Koło Miłośników Teatru w bydgoskim ośrodku dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku opisuje sposób tworzenia przedstawień teatralnych z udziałem osób, które nie widzą. Na podstawie jednego spektaklu pokazane są możliwości pokonywania barier wynikających z niepełnosprawności aktorów, budowanie przedstawienia w sposób powodujący koncentrowanie uwagi widza na treści, nie zaś na trudnościach wzrokowych osób występujących. Artykuł dostępny jest w zbiorach biblioteki KP SOSW Nr 1 w Bydgoszczy oraz w zbiorach elektronicznych PZN, Okręg Kujawsko-Pomorski: http://www.kujawskopomorski.pzn.org.pl/oko/652018.html
(Z.G.)