K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Witkowska Małgorzata, Żywe srebra na sześciopunkcie, "Nasze Dzieci" 2004, nr 4
Pani mgr Małgorzata Witkowska, wychowawca w internacie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. L. Braille'a stosuje w swojej pracy z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi ciekawą, nowatorską metodę nauki tańca opartą na sześciopunkcie Braille'a. Została ona opracowana przez poznańskiego pedagoga i choreoterapeutę Wacława Wróblewskiego. Zajęcia rytmiczne prowadzone z wykorzystaniem tej metody dają dzieciom dużo radości, doskonalą postawę, kształtują poprawny, elegancki ruch oraz kształcą słuch muzyczny.
Zajęcia taneczne oparte na sześciopunkcie Braille’a są kontynuowane. Uczestniczą w nich przede wszystkim uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 53 w Bydgoszczy (red.).

okladka ksiazkiKrystyna Klugiewicz, Hanna Rudomska
Daktylografia do ręki.
Jednoręczny i dwuręczny brajl do palców.
Kreślenie na dłoni liter drukowanych.
w: Zaorska M. (red.), Komunikacja alternatywna osób
głuchoniewidomych, Toruń 2008.

W artykułach ukazano metody komunikacji pozawerbalnej.

Czytaj więcej...