K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Nazwa: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
Symbol: K-PSOSW Nr 1
Adres podmiotu: ul. Zygmunta Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz
tel.: 52 322 17 87
fax: 52 322 76 25
NIP 956-196-95-36
REGON 000198083
Zakres działania: Działalność edukacyjna, opiekuńczo-wychowawcza
Sekretariat czynny w godz. 7:30 - 15:00
adres e-mail: louis(at)braille.bydgoszcz.pl
Strona Ośrodka: www.braille.bydgoszcz.pl