K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Informator 2021

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Zapisy do szkół ośrodka na rok szkolny 2021/2022

Pragnę poinformować Państwa, że trwa rekrutacja dzieci i młodzieży na rok szkolny 2021/2022 do:
1) Szkoły Podstawowej nr 53: zerówki, klasy 1
2) XVIII LO
3) Technikum, w zawodach:

• Technik Logistyk NOWY KIERUNEK
• Technik Masażysta

4) Branżowej Szkoły I Stopnia, w zawodach:

• Operator Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych NOWY KIERUNEK
• Ślusarz
• Mechanik - Monter Maszyn i Urządzeń
• Kucharz
• Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej
• Pracownik Pomocniczy Gastronomii
• Pracownik Pomocniczy Ślusarza

5) Branżowej Szkoły II Stopnia, w zawodzie:

• Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych NOWY KIERUNEK

6) Szkoły Policealnej, w zawodach:

• Technik Tyfloinformatyk (czas trwania 4 semestry)
• Technik Administracji (czas trwania nauki 4 semestry)
• Florysta (czas trwania 2 semestry)

7) Internatu.

Rekrutacja w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ma charakter ciągły. Oznacza to, że w przypadku zainteresowania przez Państwa rozpoczęciem edukacji Waszego dziecka w placówce, można kontaktować się z nami przez cały rok szkolny dzwoniąc pod numer 52/3221787 (sekretariat szkół ośrodka).
Ofertę edukacyjną kierujemy do dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zapraszamy również uczniów ze spektrum autyzmu.
W procesie rekrutacji są wymagane następujące dokumenty:

• orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał i poświadczona przez poradnię kopia)
• skierowanie do placówki
• odpis aktu urodzenia
• 2 zdjęcia legitymacyjne
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat posiada).

Zapraszam do zapoznania się z INFORMATOREM na rok szkolny 2021-2022.

Dyrektor K-P SOSW nr 1
Małgorzata Szczepanek

 

 

 


 

 

 

BYDGOSKI BRAILLE TO 150 LAT TRADYCJI I DOŚWIADCZENIA
W NAUCZANIU OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU!

Fot 001

Trwa REKRUTACJA uczniów słabowidzących i niewidomych
z terenu zarówno województwa kujawsko-pomorskiego, jak również całego kraju, którzy to pragną podjąć lub kontynuować naukę we wszystkich typach szkół na terenie Ośrodka im. L. Braille’a w Bydgoszczy.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów! 

Wszelkich bieżących informacji związanych z rekrutacją, trybem nauki szkolnej oraz pobytem w internacie udziela sekretariat szkół pod numerem telefonu:

(052) 322-17-87

 

Czekamy na Ciebie! 

Bezpłatne konsultacje przez cały Rok Szkolny !!!

Więcej informacji na stronie facebookowej placówki.

  Prowadzimy rewalidację w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka (WWRD).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!