K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Szanowni Państwo!

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus serdecznie zapraszają w dniach 12.10.2020 - 16.10.2020 do udziału w kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski ,,JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY  ZOBACZ MNIE!” 2020 ,,ZOBACZ MNIE!"

Cele, które możemy wspólnie osiągnąć:

  • kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnościąwzrokową,
  • zwiększenie integracji osób które nie widzą, ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku,
  • przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów,
  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową,
  • włączenie w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski jak najszerszej grupy  przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, samorządów i innych organizacji z terenu całej Polski.


Zwracamy się do Państwa kolejny raz z prośbą o przyłączenie się do Kampanii ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” poprzez przeprowadzenie w swojej placówce zajęć z dziećmi i młodzieżą (np. pogadanek, apelu, lekcji wychowawczych, prezentacji, itp.) na temat potrzeb i możliwości osób, które nie widzą i widzą słabo lub udział w wydarzeniach zaproponowanych przez organizatora. Program, list Adama do uczniów, regulamin i propozycje materiałów do wykorzystania na zajęciach z okazji MDBL są dostępne w załącznikach na stronie www.braille.bydgoszcz.pl
Załączniki

Potwierdzenie uczestnictwa w akcji sprawozdaniem (formularz sprawozdania w załącznikach) pozwoli Państwa placówce uzyskać certyfikat:

,,SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM”

,,PLACÓWKI PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM”

,,PRZEDSZKOLA PRZYJAZNEGO OSOBOM NIEWIDOMYM”

Prosimy o przesyłanie sprawozdań do 31 października 2020 r. na adres e-mail: soswnr1(at)braille.bydgoszcz.pl

Lista szkół, placówek i przedszkoli, które nadeślą sprawozdania i otrzymają certyfikat zostanie zamieszczona na stronie internetowej naszego Ośrodka. Dokument w formie papierowej prześlemy za pośrednictwem Poczty Polskiej do końca listopada 2020.


Program MDBL 2020

PATRONAT HONOROWY nad kampanią objęli: Minister Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Poczta Polska S.A. 

Program MDBL ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie! 2020

,,Zobacz mnie!"

12 - 16 października 2020

Zajęcia w szkołach 

Zajęcia edukacyjno-integracyjne w szkołach masowych na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy lub autorskich scenariuszy.  W celu uzyskania Certyfikatu „Szkoły Przyjaznej Osobom Niewidomym” sprawozdania z działań należy przesłać do 31.10. 2020 r. na adres mailowy soswnr1(at)braille.bydgoszcz.pl. Zasady uzyskania certyfikatu w załącznikach na stronie www.braille.bydgoszcz.pl w ,,Regulaminie kampanii społecznej Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!"

12 -18 października 2020 

Pisanie listu do uczniów K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy

,,Napisz list do uczniów" (więcej informacji w załącznikach pod koniec września), możliwość uzyskania pamiątkowej pieczątki w Urzędzie Pocztowym nr 1 w Bydgoszczy z nazwą kampanii ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie" oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Pisania Listów.

12 -18 października 2020 

Konkurs plastyczny pt. „Znana książka pełna wartości”.

Konkurs dla przedszkoli i szkół podstawowych na wykonanie dotykowej strony tytułowej książki– regulamin w załącznikach pod koniec września na stronie www.braille.bydgoszcz.pl  

październik 2020 

Wystawa ,,(NIE) WIDZĘ" 

Możliwość zwiedzania ekspozycji poświęconej uczniom K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy: 

w Urzędzie Pocztowym Bydgoszcz 1, ul. Jagiellońska 6

od 12 do 30 października 2020 roku,

w Galerii Handlowej Focus od 12 do 19 października 2020 roku.

wrzesień - październik  2020

Projekt na platformie e-Twinning

Działania prowadzone na platformie e-Twinning  

(Przyłącz się do zarejestrowanego projektu:

https://twinspace.etwinning.net/122481/home)

Rok szkolny 2020/2021 

Zajęcia edukacyjno-integracyjne w Kujawsko-PomorskimSpecjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci  i Młodzieży Słabo Widzącej  i Niewidomej  im. L. Braille’a w Bydgoszczy  dla uczniów szkół masowych (zajęcia na świeżym powietrzu, w przestrzeni Miasteczka Bezpiecznego Bohatera)  - po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mailowy: m.sarnacka(at)braille.bydgoszcz.pl

Uwaga! Uczestnicy muszą być zabezpieczeni w maseczki i rękawiczki jednorazowe. 

Wszystkie załączniki zostaną zamieszczone pod koniec września na naszej stronie internetowej


Międzynarodowy Dzień Białej Laski 2019

Szanowni Państwo!
Pragniemy serdecznie podziękować za udział w szóstej edycji kampanii społecznej "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!" organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski na rzecz integracji osób, u których występują problemy wzrokowe, ze środowiskiem ludzi widzących. Państwa zaangażowanie pozwoliło przybliżyć społeczeństwu problem, umożliwiło zrozumienie sytuacji tych, którzy innymi zmysłami postrzegają świat, pomogło wielu ludziom pokonać bariery mentalne, zarówno własne, jak i otoczenia. Nasi uczniowie otrzymali mnóstwo ciepłych listów, za które serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także za prace konkursowe, które urozmaicą bazę tyflografik naszego Ośrodka, umożliwią dzieciom i młodzieży dotykowe poznawanie świata.
Nadesłane sprawozdania są dowodem wielkiego zaangażowania Państwa w realizację zadań związanych z kampanią społeczną "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie". Za Państwa pośrednictwem przekazujemy wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy w środowisku lokalnym wspierali akcję i brali udział w propagowaniu jej celów, przypominaniu, że osoby potrzebujące pomocy wciąż są w naszym otoczeniu. W tym roku mamy zaszczyt przyznać 205 szkołom, przedszkolom i placówkom z 12 województw z całej Polski ,,Certyfikaty Przyjaznych Osobom Niewidomym". Wykaz został zamieszczony poniżej z podziałem na województwa. Certyfikaty zostaną przesłane pocztą tradycyjną.
Jeszcze raz dziękujemy i liczymy na Państwa obecność w przyszłorocznej edycji. 

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy Kampanii ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!"


KAMPANIA SPOŁECZNA „JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!” to cykl zajęć edukacyjno-informacyjnych, spotkań oraz imprez realizowanych przez uczniów i nauczycieli w przedszkolach, szkołach, placówkach w ramach Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Podejmowane działania ukierunkowane są na upowszechnienie w środowisku lokalnym informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.
Akcja rozpoczęła się w 2014 roku wysłaniem listu niewidomego chłopca do różnych typów szkół w województwie kujawsko-pomorskim. W odpowiedzi na prośbę zawartą w liście, w placówkach oświatowych rozpoczęły się działania, w których wzięło udział około 6 tys. osób w 2014 roku, około 7 tys. w 2015 roku, około 10 tys. w 2016 roku. W roku 2017 w kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” uczestniczyło ponad 26 tys. osób z całej Północnej Polski, zaś w 2018 roku ponad 31 tys., 164 placówki, szkoły i przedszkola z całej Polski i jedna ze szkół w Grecji.
W 2019 roku 205 szkół, placówek i przedszkoli z terenu 12 województw, ponad 37 tys. osób.
Pomysłodawczyniami kampanii i autorkami hasła „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” są dyrektor naszego ośrodka Małgorzata Szczepanek oraz tyflopedagodzy pracujący w ośrodku Zenona Góra i Dorota Triebwasser.

Główne cele przedsięwzięcia to przede wszystkim:
• kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnościami;
• zwiększenie integracji osób które nie widzą, ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku;
• przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów;
• zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową.
Przeprowadzenie działań w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” oraz potwierdzenie ich realizacji sprawozdaniem pozwala uzyskać certyfikat „Szkoła/Placówka/ Przedszkole Przyjazna/e Osobom Niewidomym”.
Kampania ma sprawić, by osoby z niepełnosprawnością wzrokową stały się ,,widoczne dla innych".


Archiwum RAR Listy Adama
Archiwum RAR Jak uzyskać Certyfikat
Archiwum RAR MDBL 2019
Archiwum RAR MDBL 2018

Archiwum RAR MDBL 2017
Archiwum RAR MDBL 2016
Archiwum RAR MDBL 2015
Archiwum RAR MDBL 2014