K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

obraz okładki ksiazki Katarzyna Kolankowska – Lis
„Zajęcia rewalidacyjne". Zeszyt ćwiczeń przeznaczony dla dzieci i młodzieży Ośrodków Szkolno – Wychowawczych. Bydgoszcz 2012.
Książka „Zajęcia rewalidacyjne" - powstała z myślą o pracy nauczyciela terapeuty w klasie o zróżnicowanych możliwościach przyswajania wiedzy przez poszczególnych uczniów.

Czytaj więcej...

obraz okładki ksiazki Katarzyna Kolankowska –Lis
„Czytam, rozumiem i wiem". Podręcznik uzupełniający do wiedzy o języku dla uczniów z problemami edukacyjnymi. Czytanie tekstu ze zrozumieniem, Bydgoszcz, 2012.
W codziennej pracy pedagogicznej spotykamy się z licznymi problemami wśród uczniów, gdzie obserwuje się brak umiejętności rozumienia czytanego tekstu, trudności w dokonywaniu analizy treści, tj.: stawiania pytań, odpowiedzi czy też brak zdolności w opowiadania tekstu przeczytanego.

Czytaj więcej...