K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

11Reimann Joanna: "Aktualne problemy rehabilitacji wzroku w świetle konferencji 'Usprawnianie widzenia u dzieci z dysfunkcją wzroku w zaburzeniach neurologicznych', Bydgoszcz 20-21.11.2014r. W: "Szkoła Specjalna" Nr 4 wrzesień/ październik 2015; (s. 303-308). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Warszawa 2015.
Artykuł zawarty w czasopiśmie dotyczy zarówno przebiegu konferencji "Usprawnianie widzenia u dzieci z dysfunkcją wzroku w zaburzeniach neurologicznych, która odbyła się w SOSW im L.Braille'a w Bydgoszczy, jak także porusza zagadnienia i problemy dotyczące rehabilitacji wzroku. Autorka opisuje rozwój rehabilitacji wzroku w Polsce i na świecie, a także referuje aktualne wyniki badań naukowych i doświadczeń dotyczących terapii widzenia oraz obszarów z nią związanych. Zwraca także uwagę na terminologię dotyczącą poruszanego tematu. Przedstawia wielu reprezentantów środowisk medycznych i naukowych związanych z takimi dziedzinami jak: terapia widzenia, okulistyka, neurologia oraz neuropsychologia. Szczególną uwagę poświęca problemom dzieci słabowidzących, obciążonych dodatkowo zaburzeniami neurologicznymi.

Czasopismo "Szkoła Specjalna" stworzone przez Marię Grzegorzewską wychodzi od 1924 roku. Jest jednym z pierwszych w Europie periodyków poświęconych badaniom nad rozwojem, wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami.
Artykuł jest dostępny w całości na stronie internetowej czasopisma Szkoły Specjalnej: http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl (s. 303-308)