K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

okladka ksiazkiROZŚPIEWANE GŁOSKI

"Rozśpiewane głoski" - to książeczka śpiewnik, w którym zapisano tekst i muzykę 20 piosenek. Całość zestawu stanowi dodatkowo płyta CD lub kaseta audio o tym samym tytule, gdzie zostały nagrane wyżej wymienione piosenki.

Jest to materiał ćwiczeniowy dla rodziców, logopedów, nauczycieli przedszkoli oraz pedagogów specjalnych pracujących z dziećmi nad prawidłowym kształtowaniem mowy oraz utrwalaniem poprawnej artykulacji.

Jest to materiał ćwiczeniowy dla rodziców, logopedów, nauczycieli przedszkoli oraz pedagogów specjalnych pracujących z dziećmi nad prawidłowym kształtowaniem mowy oraz utrwalaniem poprawnej artykulacji.
Przedstawiony w formie muzycznej materiał tekstowy ma za zadanie uprzyjemnić często mozolną pracę nad poprawną wymową. Dla rozwoju mowy dziecka konieczne jest stwarzanie sytuacji zabawowych, które motywują je do komunikowania. Materiał umieszczony w książeczce sprzyja tworzeniu takich sytuacji. Proste słowa, rytmiczna melodia, które można na wiele sposobów wykorzystywać powinny stanowić dla Państwa pomoc w wyżej wymienionej pracy.
Dzieci z deficytami słuchu i wzroku oraz innymi zaburzeniami, którym zadedykowane są „Rozśpiewane głoski,” muszą rozpocząć pracę nad językiem bardzo wcześnie, w przeciwnym razie nie będą rozbudzane poznawczo i komunikacyjnie, a nie poszerzając słownictwa, nie będą kształtowały wyobraźni.
W proponowanych tekstach występuje różny stopień trudności, co jest nie bez znaczenia w pracy nad kształtowaniem języka dziecka. Mamy szansę rozpocząć od tekstów najprostszych, a po opanowaniu ich przejść do kolejnego etapu ćwiczeń. Połączenie natomiast słowa z muzyką tworzy zbiór wesołych piosenek, które pozwalają wychowywać językowo w kilku płaszczyznach np.:
- ćwiczą modulację głosu – fonemy samogłoskowe
- występujące w tekstach onomatopeje stanowią pomost pomiędzy rozumieniem, a mową czynną oraz z powodzeniem można wykorzystać je do ćwiczeń słuchu awrerbalnego,
- teksty zawierające trudne głoski :s,z,c,dz,sz,ż(rz),cz,dż oraz r są w głównej mierze przeznaczone do utrwalania poprawnej artykulacji.
Jeżeli niepokoi Państwa wymowa Waszego dziecka, uważacie, że słownictwo jest ubogie w porównaniu z rówieśnikami, udajcie się do logopedy i stosujcie się do jego wskazówek. "Rozśpiewane głoski”, „które są dostępne w zbiorach bibliotek czarnodrukowej i brajlowskiej Ośrodka im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, mogą z powodzeniem stanowić materiał ćwiczeniowy w przyjaznej dla dziecka formie.
Logopeda
Alina Siemianowska –Bloch
specjalista w zakresie surdo i neurologopedii