K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

„ Jak usprawniać mowę naszych dzieci”
Alina Siemianowska-Bloch

Motto: „ Należy do dobrego wychowania dzieci,
ażeby dobrze wykształcić narządy mowy,
ażeby dzieci nauczyć każde słowo
doskonale wyraźnie i czysto wymawiać”.
( J. Śniadecki, 1805 )

W miesięczniku „ Nasze dzieci” zamieszczony jest cykl artykułów pt. „ Jak usprawniać mowę naszych dzieci”. W pierwszej części publikacji zawarte są ogólne informacje dotyczące aktu mowy jako najdoskonalszej formy komunikacji. Artykuł nawiązuje również do rozwoju mowy u dzieci niewidomych. Następnie wskazuje na trudności mogące pojawiać się w rozwoju mowy. W końcowej zaś części przedstawiona jest charakterystyka poszczególnych okresów rozwoju mowy dziecka, której znajomość jest niezbędna do określenia tego co jest prawidłowe dla danego okresu rozwojowego, a co może być sygnałem patologii.
Druga część poświęcona jest z kolei „ Roli rodziców w kształtowaniu mowy dziecka”. Zwrócono tu uwagę na samodoskonalenie mowy rodziców, która ma być wzorem dla ich dzieci. W dalszej części artykułu wyróżniono ćwiczenia wspomagające rozwój mowy, ze szczególnym uwzględnieniem narządów artykulacyjnych oraz konkretnymi ćwiczeniami: - języka, warg, żuchwy i podniebienia miękkiego.
Kolejne zagadnienie w artykule „ Jak usprawniać mowę naszych dzieci” dotyczy ćwiczeń oddechowych. Omówione zostały tutaj zasady prawidłowego oddychania oraz ich cele ukierunkowane na czynność mówienia. W końcowej części zaprezentowano przykłady w/w ćwiczeń.
Przedostatnia część traktuje o ćwiczeniach słuchowych z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych, które są etapem wstępnym do ćwiczeń słuchu mownego. Są one niezbędne nie tylko u osób z uszkodzonym słuchem, ale bardzo potrzebne wszystkim dzieciom w trakcie kształtowania się mowy.
Zgodnie z wcześniej przyjętą zasadą dalej podane są przykłady w/w ćwiczeń, których zadaniem jest:
- rozpoznawanie dźwięków otoczenia,
- rozpoznawanie głosów zwierząt,
- rozpoznawanie dźwięków instrumentów muzycznych,
- rozpoznawanie tempa,
- różnicowanie liczby dźwięków,
- różnicowanie wysokości dźwięków,
- różnicowanie rytmu.
Ćwiczenia słuchu fonematycznego kończą cykl artykułów dotyczących usprawniania mowy naszych dzieci. Wzorem poprzednich jest on opatrzony konkretnymi przykładami ćwiczeń ze ściśle określonymi celami każdego prezentowanego przykładu.
Przygotowany materiał z pewnością nie wyczerpuje całości zagadnienia, jest on jedynie próbą zwrócenia uwagi na na najbardziej istotne problemyw tym temacie.
Z pełną wersją cyklu artykułów mogą się Państwo zapoznać korzystając ze zbiorów biblioteki brajlowskiej Ośrodka – miesięcznik „ Nasze dzieci”.