K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

okladka ksiazkiROZŚPIEWANE GŁOSKI 2
Alina Siemianowska-Bloch
neurologopeda

„Rozśpiewane głoski 2” – to rozszerzona kontynuacja wcześniej wydanej publikacji pod tym samym tytułem.

Całość materiału ćwiczeniowego stanowią: książeczka - śpiewnik, w której zapisano teksty i muzykę do dwudziestu piosenek, płyta CD z nagranymi tekstami recytowanymi oraz w formie wokalno – instrumentalnej, które mają być wzorem poprawnej artykulacji oraz odpowiedniej prozodyki mowy.

Przedstawione teksty są materiałem ćwiczeniowo – uzupełniającym, do wykorzystania przez rodziców, logopedów, nauczycieli przedszkoli oraz pedagogów specjalnych, pracujących z dziećmi nad prawidłowym kształtowaniem mowy oraz utrwalaniem poprawnej artykulacji.
W proponowanych tekstach przyjęto określoną chronologię ćwiczeń, uwzględniającą poziom trudności. Zamieszczone teksty zawierają materiał do ćwiczeń nad poprawną wymową fonemów samogłoskowych, niektórych głosek dźwięcznych: w,b,d,g ( często realizowanych nieprawidłowo – bezdźwięcznie), a także głosek szeregów: ciszącego, syczącego, szumiącego oraz r.
Sposób zakres pracy z wykorzystaniem „ Rozśpiewanych głosek 2” zależy przede wszystkim od możliwości i potrzeb dziecka, ale także w znacznej mierze od inwencji prowadzącego ćwiczenia. Forma dźwiękowa w jakiej je zrealizowano jest celowa. Niewątpliwie, opracowanie muzyczne oraz interpretacja tekstów mówionych, które mają stanowić atrakcje dla dzieci i wzmóc ich zainteresowanie ćwiczeniami, daje ponadto możliwość samodzielnego korzystania z w/w zestawu osobom nie pracującym na materiale literowym czarnodrukowym, np. niewidomym, oraz dzieciom w wieku przedszkolnym, stanowiąc wzorzec słuchowy, który jest bazą dla poprawnej wymowy. Poza tym w mowie i w muzyce jest wiele elementów wspólnych takich jak: tempo, rytm, melodia – wykorzystajmy je.
Zasadniczym, ale nie jedynym celem zawartego w „ Rozśpiewanych głoskach 2” materiału ćwiczeniowego jest utrwalenie poprawnej artykulacji. Prezentowane wierszyki – piosenki zawierają treści, których zadaniem jest bawić, sprawiać radość, wzbogacając jednocześnie stronę leksykalną mowy dziecka oraz wskazywać na wartości ponadczasowe, takie jak np. przyjaźń.
Wątpliwości niektórych czytelników może budzić fakt, że w tekstach obok dość łatwych artykulacyjnie fonemów samogłoskowych, występują wyrazy o trudnej budowie fonetycznej. Gdyby wyeliminować te ostatnie, teksty byłyby ubogie treściowo i nie mogłyby spełniać zadania, o którym mowa wcześniej. Stąd propozycja fragmentarycznego wykorzystania tekstów do celów artykulacyjnych.
Mamy nadzieję, że „ Rozśpiewane głoski 2”, przyczynią się do efektywnej i przyjemnej pracy nad poprawną wymową Państwa dzieci.
„ Rozśpiewane głoski 2” znajdują się w zbiorach bibliotek czarnodrukowej i brajlowskiej Ośrodka.