K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

8Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2019, obchodzonego w tym roku 5 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”, zgłosiliśmy lokalną inicjatywę i podjęliśmy szereg działań w tym zakresie. Nasze włączenie polegało na zachęcaniu wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. 

Realizacja tematu odbywała się w szkole i internacie w miesiącu lutym. W Ośrodku rozwieszono plakaty informacyjne na temat DBI i zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. W poniedziałek 4 lutego 2019 roku odbyły się w internacie zajęcia dla starszej młodzieży: „Dane osobowe to ja, czy warto zamieszczać je w sieci?” - zapoznanie z problematyką zachowania bezpieczeństwa i skutecznej ochrony danych osobowych. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zadaniach konkursowych dotyczących tematu spotkania, rozwiązywali rebusy przygotowane pismem punktowym i czarnym drukiem, określali granice prywatności, odgadywali, kim może być osoba po drugiej stronie sieci i wspólnie oglądali film na temat zawierania znajomości w Internecie, kradzieży tożsamości, zamieszczania zdjęć i hejtu. Wspólnie ćwiczono udzielanie właściwych odpowiedzi na trudne pytania w Internecie. 12 lutego odbyły się kolejne zajęcia przeznaczone dla starszych wychowanków internatu, a związane z prowadzeniem prawidłowej komunikacji i zachowaniem bezpieczeństwa w sieci. Tym razem zajęcia przygotowała i prowadziła młodzież pod opieką wychowawców.

We wtorek 5 lutego odbyły się zajęcia dla młodszych grup internackich. Podczas spotkania uczestnicy brali udział w grze dramowej: ,,Sonda uliczna", która uzmysławiała, że komputer jest ważnym i pożytecznym urządzeniem, jednak Polacy spędzają przed nim zbyt dużo czasu. Wychowankowie podejmowali też decyzje, które zachowania w sieci są właściwe. Uczestniczyli w zabawie ,,prawda-fałsz", kalamburach, oglądali filmy animowane i poznawali zasady netykiety.
Klasy SPDP w dniu 13 lutego 2019 roku dołączyły do grupy uczestników DBI w naszym Ośrodku. Zajęcia przebiegały pod hasłem: „Internet i stół - co mają wspólnego?”. Uczniowie nauczyli się rozpoznawać dobre i złe zachowanie, zarówno przy stole jak i w Internecie. Poznali zasady prawidłowej komunikacji w Internecie, komunikacji przy stole i wyróżnili cechy wspólne. Ćwiczenia udowodniły, że w tych miejscach obowiązują te same zasady: trzeba zadbać o swoją prywatność, używać odpowiedniego słownictwa, szanować innych, dbać o swój wizerunek. Wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli w zadaniach, konkursach, rebusach przygotowanych w piśmie Braille'a i w czarnym druku.
Podsumowanie cyklu zajęć edukacyjnych skierowanych do uczniów odbyło się 16 lutego 2019 roku. Uczniowie klas IV i V przygotowali plakaty z ,,Netykietą" i obejrzeli filmy edukacyjne ze strony ,,sieciaki.pl." Natomiast nauczyciele odegrali scenki: o dobrych i złych nawykach w Internecie, o nawiązywaniu kontaktów z nieznajomymi oraz o umowie z rodzicami z korzystania z zasobów internetowych. Tak przygotowane zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.
Dla nauczycieli placówki zostały przygotowane warsztaty pod hasłem: „Komputer jako narzędzie wspomagające nauczanie ucznia ze sprzężeniami”. W zajęciach wzięło 28 osób. Składały się z dwóch części. Pierwsza omawiała zastosowanie i korzystanie z Internetu w neurodydaktyce, druga zaś praktyczne wykorzystanie zasobów Internetu w życiu codziennym z uwzględnieniem specjalnych potrzeb ucznia ze sprzężeniami. Nauczyciele oprócz ciekawej formy warsztatowej otrzymali wskazówki wykorzystania TIK w edukacji.
Podczas wszystkich spotkań promowano pozytywne zastosowanie Internetu i właściwe z niego korzystanie. Już zachęcamy nauczycieli, uczniów i rodziców do włączenia się w DBI 2020 w naszym Ośrodku.
(K.S. i Z.G.)