K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Dnia 3 marca 2022 roku w Rojewie, w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uczniowie K-P SOSW nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej – Delegatura w Bydgoszczy oraz Szkołą Podstawową im. Kazimierza Górskiego w Rojewie przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. „...kto zcałuje z Twych oczu łez ślad...?”.
Scenariusz przedstawienia został stworzony przez Magdalenę Basińską z bydgoskiej Delegatury IPN na podstawie listów Władysława Raczyńskiego i Marii Sobocińskiej.


Władysław Raczyński brał udział w kampanii wrześniowej. Następnie ukrywał się m. in. w Rojewie, skąd pochodził jego ojciec. Zdradzony przez kuzyna, został aresztowany i osadzony w inowrocławskim więzieniu, gdzie spędził kilka miesięcy. W tym czasie pisał grypsy do przebywającej w tym samym więzieniu Maryli Sobocińskiej skazanej na 6 lat pozbawienia wolności, damy orderu Virtuti Militari (grypsy zachowały się do dziś). 1 marca 1946 r. Władysław Raczyński został skazany na karę śmierci.

W przedstawieniu udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej w Rojewie: Julia Błachowicz, Małgorzata Konefał, Maria Czarnecka, Damian Łukaszewski, pod opieką: Lilianny Gapińskiej-Ciechorskiej, Joanny Sierzputowskiej, Jana Gaja i Daniela Czai oraz uczniowie K-P SOSW nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy: Oliwia Hewelt, Weronika Stepczyńska, Sandra Pawlikowska przy akompaniamencie Igora Sobierajskiego (zdobywcy nagrody publiczności w programie Mam Talent), pod opieką: Anity Borowicz, Hanny Gierszewskiej i Macieja Basińskiego.
W uroczystości udział wzięli m.in.: Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Rojewie Andrzej Brylew, Dyrektor K-P SOSW nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy Małgorzata Szczepanek oraz uczniowie szkoły podstawowej z Rojewa. Bydgoską Delegaturę IPN reprezentowała Magdalena Basińska.
Gazeta Pomorska

Facebook SP im. Kazimierza Górskiego w Rojewie

Facebook IPN Bydgoszcz

FOT. Piotr Pankowski
Michał Frąszczak