K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Foto002

Jak zmieniać świat na lepsze? Poprzez współpracę! Dnia 23.11.2021 przedstawiciele K-P SOSW nr 1 (nauczyciele: Joanna Dłuska i Katarzyna Giłka oraz uczniowie: Oliwia Hewelt i Kamil Byczyński) wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu dla Szkół Stowarzyszonych UNESCO z Polski i Niemiec. To wielki zaszczyt, gdyż z Polski zaproszono 5 wybranych szkół, z czego tylko dwie reprezentowały działania UNESCO wygłaszając prezentacje i dzieląc się dobrymi praktykami. Jedną z nich byliśmy my! Temat konferencji to: „Przekształcamy nasze szkoły! Polskie i niemieckie szkoły Stowarzyszone Unesco t dzielą się dobrymi praktykami. (Transforming our Schools! Polish and German ASPnet Schools Sharing Good Practices.)”.

Motywem przewodnim spotkania było pochylenie się nad celami Agendy na Rzecz Zrónoważonego Rozwoju 2030 (https://www.oecd.org/poland/Better-Policy-Series-Poland-Nov-2017-PL.pdf) Temat naszej prezentacji to: “Jak sprawić aby szkoły były włączające i dostępne dla wszystkich?” (Making schools inclusive and accessible for all). Opowiadaliśmy o dobrych praktykach naszej szkoły, o tym, że należy skupić się na mocnych stronach każdego, a nie na jego niepełnosprawności. Mówiliśmy o Kampanii Społecznej „Ja nie widzę Ciebie – Ty zobacz mnie” oraz o projekcie Erasmus + „A Journey to Independence”. Zakończyliśmy prezentację w wielkim stylu, gdy Oliwia i Kamil opowiedzieli o swojej własnej „Podróży ku niezależności”. Spotkanie było dla nas wielkim sukcesem i szansą dla naszej szkoły na zaistnienie na arenie międzynarodowej. Zebraliśmy bardzo pozytywne komentarze: „Zmieniacie świat na lepsze!”, „Znakomite i inspirujące wystąpienie!”, „Wspaniała młodzież!”. Pani Małgorzata Herbich, Koordynator Krajowy Szkół Stowarzyszonych UNESCO” również przesłała nam serdeczne gratulacje i ciepłe podziękowania. Mamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje dalszą współpracą z innymi szkołami z Polski i Niemiec, aby razem działać w kierunku zmiany świata i szkół na lepsze.
K.G.