K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Foto002

Dnia 25.11.2021 reprezentanci K-PSOSW nr 1 w osobach: Dyrektor Ośrodka Małgorzaty Szczepanek oraz nauczycieli: Joanny Dłuskiej i Katarzyny Giłki wzięli udział w charakterze prelegentów w międzynarodowej konferencji "Vision for the Inclusion of Visually Impaired Students in 2024" organizowanej przez Lithuanian Training Centre for the Blind and Visually Impaired. W konferencji uczestniczyło prawie 200 osób.

W naszej prezentacji podkreśliłyśmy, że każdy powinien mieć wolny wybór w zakresie najodpowiedniejszej dla siebie szkoły i nauczycieli, którzy efektywnie przygotowują swoich uczniów do aktywnego i samodzielnego życia. Pokazałyśmy, że podejście naszej szkoły do edukacji osób niepełnosprawnych wzrokowo opiera się na budowaniu w szkole pozytywnych relacji oraz skupieniu się na mocnych stronach naszych uczniów, a nie na ich niepełnosprawności. Podzieliłyśmy się dobrymi praktykami Ośrodka, takimi jak: Kampania Społeczna „Ja nie widzę Ciebie – Ty zobacz mnie”, projekt Erasmus + „A Journey to Independence” oraz nasza codzienna praca edukacyjno – rewalidacyjna opierająca się na współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami. Posiłkowałyśmy się wynikami badań naukowych profesor E. Zawadzkiej-Bartnik oraz J. Dłuskiej i W. Karasińskiej opowiadając o problemach w szkole doświadczanych przez osoby z niepełnosprawnością oraz o pomocnych rozwiązaniach w edukacji osób niewidomych i słabowidzących.
Nasza prezentacja spotkała się ze sporym zainteresowaniem. Na czacie pojawiło się wiele pochwał i pytań. Nas najbardziej zainteresowała prezentacja pani z Uniwersytetu w Hamburgu na temat edukacji osób niewidomych i słabowidzących online w czasie pandemii oraz prezentacja słabowidzącego dorosłego, mówiącego o własnych doświadczeniach edukacyjnych w szkole masowej i specjalnej.
(K.G./J.D.)