K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Zajęcia wg metody V. Sherborne
W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są zajęcia ruchowe wg metody V. Sherborne, które mają celu zwiększenie świadomości ciała, przestrzeni i kontaktu z otoczeniem. Są to zajęcia przeznaczone dla dzieci i rodziców (pracujemy w parach) dlatego warto zadbać o wygodny strój dla siebie i dziecka. Zapraszamy na zajęcia w każdą środę o godz. 12.40 w sali nr 09.