K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.gov.pl

Znajdują się tam informacje m.in. na temat:
• statusu Osoby Niepełnosprawnej,
• uprawnień Osoby Niepełnosprawnej,
• zatrudniania Osoby Niepełnosprawnej,
• organizacji tj.: Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start", Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.