K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Samorząd Uczniowski
W naszym Ośrodku działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Co dwa lata wybierany jest zarząd Samorządu Uczniowskiego, który w naszym Ośrodku określany jest mianem Młodzieżowej Rady Ośrodka. Samorząd Uczniowski pełni istotną rolę w życiu Ośrodka. Podstawą jego działania jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Prawo to mają wszyscy uczniowie Ośrodka i wszyscy oni wspólnie tworzą samorząd. Każdy uczeń ma więc prawo do podejmowania inicjatyw, proponowania własnych pomysłów na aktywność i angażowanie kolegów i koleżanek w różnego rodzaju przedsięwzięcia.


Skład Młodzieżowej Rady Ośrodka Rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020

Skład MRO Pełniona funkcja
Kacper Jażdżewski - Przewodniczący MRO
Agnieszka Ratajczak - Wiceprzewodniczący MRO
Daria Kownacka - Sekretarz
Wiktoria Lempek - Sekretarz II
Daniel Nowak - Rzecznik Praw i Godności Ucznia
Kacper Jarczyński - Skarbnik
Marta Podolska - Członek rady ds. SP

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO (MŁODZIEŻOWEJ RADY RODZICÓW)

Plan pracy Młodzieżowej Rady Ośrodka K-PSOSW nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy

Kontakt