K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Knychała Jacek; Domańska Joanna; Happe Hans Ulrich; Krohe Thorsten; Szankowski Łukasz; Wedder Paweł: Fabeln des 21. Jahrhunderts – Bajki XXI wieku. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, II. Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2006.

Dziewiąty numer niemiecko-polskiej publikacji PALETTE pt.: „Fabeln des 21. Jahrhunderts – Bajki XXI wieku” to kolejny efekt wieloletniej współpracy trzech zaprzyjaźnionych instytucji jakimi są: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Liceum nr 2 im. M. Kopernika oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy.

Po „Poezji Konkretnej” (Palette nr 7) i „Short-story” (Palette nr 8) pokazujemy, że gatunek literacki, jakim jest bajka, nadal nie traci na aktualności, a bawiąc skłania jednocześnie do krytycznego myślenia – zarówno po niemiecku, jak i po polsku. Antologia 26 tekstów, wzbogacona o teksty rzeczowe ze zgłębionym aspektem literaturoznawczym to doskonały materiał do interpretacji, mogący znaleźć zastosowanie nie tylko na zajęciach języka niemieckiego, na różnych poziomach zaawansowania, lecz także mogący służyć za ciekawą lekturę. To również doskonały sposób na pokazanie, że warto uczyć się (obok angielskiego) także języka niemieckiego, jako języka naszych najbliższych sąsiadów.
Bieżąca publikacja to absolutna nowość w historii wydawania PALETTE oraz zasługujący na szerszą uwagę eksperyment wydawniczy – jeden z tekstów niewidomej uczennicy Ośrodka został w ramach publikacji przedstawiony po niemiecku i po polsku pismem punktowym brajla.
/niemiecko-polska publikacja „Fabeln des 21. Jahrhunderts – Bajki XXI wieku”. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, II. Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2006 jest dostępna w bibliotece szkolnej/