K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

  Co to jest kynoterapia?

Kynoterapia to naturalna metoda wspomagania w leczeniu i rehabilitacji przy pomocy psów, mająca na celu przywrócenie zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkim ludziom, którzy tego potrzebują - chorym, niepełnosprawnym, starszym i samotnym.
Kynoterapii nie można nazwać metodą rehabilitacji, gdyż wiedza na temat zasad i metod jej prowadzenia jest zbyt mała. Trudno stwierdzić, na ile poprawa stanu osób rehabilitowanych ma związek z kynoterapią, a na ile przyczyniły się do tego inne formy terapii.

Co daje kynoterapia?

Nie od dziś wiadomo, że kontakt ze zwierzęciem ma na człowieka zbawienny wpływ. Psy szczególnie nadają się do działań terapeutycznych. Już samo przebywanie z psem powoduje poprawę samopoczucia, a jeśli kontakt ten jest odpowiednio planowany i monitorowany, może przynieść wiele korzyści:

 1. poprawa ogólnej kondycji psychicznej i fizycznej,
 2. budowanie pozytywnego nastawienia do siebie i otoczenia,
 3. usuwanie barier psychicznych, społecznych i izolacji, nawiązywanie kontaktów ze światem, aktywizacja,
 4. wspomaganie w rozwoju fizycznym i umysłowym,
 5. naturalne wyciszenie, harmonia i równowaga psychiczna,
 6. pomoc w zaburzeniach koncentracji uwagi,
 7. wspomaganie rehabilitacji m.in. dzieci niewidomych, głuchoniewidomych, autystycznych, z upośledzeniem umysłowym i mózgowym porażeniem dziecięcym,
 8. socjalizacja człowieka i psa.

Należy wiedzieć, że nie można wyznaczać granicy czasowej uzyskania określonych efektów od dziecka, gdyż jest to uzależnione od rodzaju jego schorzeń i indywidualnych cech.

Jakie psy są przydatne w kynoterapii?

Psy przydatne w kynoterapii muszą spełniać szereg warunków. Przede wszystkim muszą być zdrowe i posłuszne, poza tym zrównoważone, spokojne, cierpliwe, przyjaźnie nastawione do ludzi. Na świecie i w Polsce do celów kynoterapii ze względu na charakter zwierzęcia preferuje się określone rasy psów, najczęściej używane rasy to: labrador, golden retriever, alaskan malamute, syberian husky, samojed.

Jakie są warunki, aby rozpocząć kynoterapię?

 1. odpowiednie przygotowanie osób prowadzących zajęcia
 2. psy pod stałą opieką weterynarza (zaszczepione, odrobaczone, zdrowe, czyste) oraz odpowiednio wyszkolone
 3. zgoda na prowadzenie zajęć kierownictwa placówki oraz rodziców lub opiekunów dzieci (po uprzednim poinformowaniu o przebiegu i celu zajęć)

Kynoterapia na świecie i w Polsce

Na świecie istnieje wiele specjalistycznych programów, które przy pomocy psów lub innych zwierząt starają się pomagać osobom potrzebującym. W Polsce kynoterapia to jeszcze stosunkowo pionierskie działania. Standardy pracy kynoterapeuty oraz przygotowania psa stworzyło Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne. W Bydgoszczy działa Fundacja Kynoterapeutyczna "Właśnie tak!". Jej członkiem jest Aleksandra Gabara, polonista, kynoterapeuta i rewalidator w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a oraz posiadacz labradorów o imionach Fera i Selma oraz cavalierów Asti i Pankracego, które biorą udział w zajęciach kynoterapeutycznych w tej placówce. W 2002 roku ukończyła Podyplomowe Studium Rewalidacji Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych przy Akademii Bydgoskiej, a w 2005 kurs doskonalący w zakresie kynoterapii. Jest współautorką dwóch specjalistycznych programów zajęć kynoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

"Pies najlepszym przyjacielem człowieka" - okazuje się, że odpowiednio prowadzony, może mieć duży wpływ na poprawę ludzkiego samopoczucia i zdrowia.

Oprac. A. Gabara