K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Foto010„Kiedy wyschną wszystkie źródła,
kiedy wszystkie rzeki zginą,
ani ptaki nie przylecą,
ani ryby nie przypłyną,
ani drzewa nie urosną,
ani człowiek żyć nie będzie,
ziemia zmienia się w pustynię,
zapanuje cisza wszędzie”

Wiersz ten niech przypomni nam, że należy szanować i oszczędzać wodę, bo bez niej nie jest możliwe życie organizmów na naszej Planecie.
Z tego też powodu 22 marca obchodzony jest jako Światowy Dzień Wody BSP UNESCO - święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Znaczenie tego święta jest ogromne, ponieważ miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody.
Nasza szkoła jak co roku włączyła się do realizacji działania z okazji tego święta. Najpierw przeprowadzone były cykle pogadanek, burze mózgów oraz inne formy podczas zajęć biologii, geografii, chemii, projektowych ekologicznych BSP UNESCO, a ich celem było uświadomienie uczniom wpływu wody na stan życia przyrodniczego, społecznego i gospodarczego. Jego ważnej roli jako środowiska życia, rozpuszczalnika substancji, substratu i produktu wielu reakcji zachodzących w organizmach żywych.
Kolejnym etapem było włączenie uczniów w realizację projektu poprzez napisanie lub narysowanie formy graficznej na temat „Jak środowisko i człowiek wpływa na stan wód w Polsce” . Wykonane zostały ciekawe prace w formie komputerowej, plastycznej z rysunkami ( Oczyszczalnie ścieków), napisami i mądrymi wywodami jak np. Docenić wodę, Jak człowiek wpływa na stan wód i inne. W końcowej części podsumowane zostały wyniki prac uczniów.
opracowała koordynator BSP UNESCO mgr Magdalena Hawryłkiewicz