K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

zdj001W dniach 6.10.-10.10.2019 przedstawicielki naszego Ośrodka: Joanna Dłuska i Katarzyna Giłka uczestniczyły w międzynarodowym wydarzeniu „SPI Inclusion Matchmaking” organizowanym przez SALTO-YOUTH we Frankfurcie nad Menem.

Wydarzenie miało na celu pomoc w odnalezieniu partnerów do realizacji projektów międzynarodowych włączających osoby niepełnosprawne. Konferencja okazała się dla nas ogromnym sukcesem: omówiliśmy plan projektu międzynarodowego z przedstawicielami organizacji pracujących z osobami z dysfunkcją wzroku z Rumunii i Francji. Wiele jeszcze pracy przed nami, ale głęboko wierzymy, że nadejdzie taki dzień, kiedy uczniowie K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy wyruszą w swoją międzynarodową podróż ku samodzielności i doświadczeniu różnorodności globalnego świata.