K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

zdj010,,Pamięć i tożsamość - poznanie własnej historii i dziedzictwa kulturowego regionu", to projekt realizowany przez Ośrodek i Stowarzyszenie Visus Supremus, nawiązujący do nauki i twórczości Jana Pawła II, który podkreślał znaczenie tożsamości regionalnej w życiu każdego człowieka i tak zatytułował jedno ze swych ostatnich dzieł.

Przedsięwzięcie ma na celu rozwijanie tożsamości regionalnej i podtrzymywanie tradycji, skierowane jest do uczniów z problemami wzroku, którzy ze względu na swoje dysfunkcje mają szczególną trudność w poznaniu przeszłości i dorobku kulturowego. Jego realizacja przebiega poprzez przybliżenie ważnych dla regionu wydarzeń historycznych, szczególnie związanych ze 100-leciem przyłączenia Wielkopolski i Pomorza w granice odrodzonej Polski, poznanie zasłużonych wybitnych postaci z tego okresu. Uczestnicy zadania poznają także dziedzictwo kulturowe, tradycje, obrzędy i zwyczaje regionu.
Realizacja projektu rozpoczęła się szukaniem informacji, pamiątek związanych z bohaterami Powstania Wielkopolskiego. Wiosną młodzież z opiekunami wyruszyła w ,,historyczną przygodę" do Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Zwiedzanie tego miejsca w sposób dostępny dla osób z dysfunkcją wzroku, umożliwiło poznanie wydarzeń i rekwizytów związanych ze zrywem powstańczym. Pod koniec września udaliśmy się w kolejną podróż, tym razem w poszukiwaniu początków Państwa Polskiego. Stąd wizyta w Ostrowie Lednickim, na wyspie, gdzie prawdopodobnie mógł mieć miejsce Chrzest Polski. Zwiedzanie Muzeum Pierwszych Piastów ,,przez słuch, dotyk i obecność", z wykorzystaniem makiet i tyflografik, pozwoliło poznać historię naszej państwowości, od czasu przyjęcia chrześcijaństwa. Wyjazd miał również na celu poznanie kultury ludowej, tradycji i zwyczajów związanych z regionem. Odwiedziliśmy więc pobliski skansen w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. Zwiedzaliśmy tam zagrody, warsztaty rzemieślnicze, kościół. Poznawaliśmy życie mieszkańców na dawnej wsi. Okazało się, że wiele zwyczajów jest nam nadal bardzo bliskich.
Ważnym ,,przystankiem" podczas wyjazdu była wizyta w ośrodku rekolekcyjnym na Polach Lednickich, w miejscu, w którym odbywają się każdego roku Spotkania Młodych. Już planujemy włączenie się w przyszłym roku w to wydarzenie. Poznaliśmy historię miejsca można było dotknąć relikwiarzy świętych i przeglądać ogromną Biblię ręcznie przepisywaną. Kolejny etap wycieczki to Gniezno, pierwsza stolica Polski, a tam wizyta w katedrze gnieźnieńskiej, miejscu pochówku Świętego Wojciecha oraz koronacji Bolesława Chrobrego i czterech kolejnych władców. W Gnieźnie udaliśmy się na cmentarz w poszukiwaniu mogił powstańców. Złożyliśmy kwiaty na nagrobku kapitana Pawła Cymsa i chwilą ciszy, przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, uczciliśmy pamięć wszystkich poległych. Podczas całej wycieczki osobom z dysfunkcją wzroku pomagała grupa tyflopedagogów z Ośrodka Braille'a, a wśród nich nauczyciele historii, którzy wprowadzali młodzież w przeszłość naszego państwa.
Wizyta odbyła się w dniu 28 września 2019 w związku z realizacją projektu ,,Pamięć i tożsamość - poznanie własnej historii i dziedzictwa kulturowego regionu". Była możliwa dzięki współfinansowaniu projektu ze środków WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
(Z.G.)