K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Foto grupoweUczniowie Szkoły Podstawowej brali udział w akcji BSP UNESCO dotyczącej Opieki i Pomocy różnym zwierzętom. Rozpoczęła się ona w październiku miesiącu opieki nad zwierzętami, a zakończyła w lutym br. W tym okresie przeprowadzane były pogadanki na temat zachowań, środowiska życia zwierząt, funkcji w życiu człowieka, obserwacji ich cech charakterystycznych oraz zbiórce pokarmu dla zwierząt ze schroniska.

Została ona zakończona zajęciami edukacyjno- przyrodniczymi w schronisku dla zwierząt, gdzie uczestnicy mieli okazję poznać budowę ciała psa, jego zachowania, wymagania życiowe oraz zapoznać się z ciekawymi informacjami o ich życiu.
Celem tych wydarzeń było zwrócenie uwagi na zwierzęta jako istoty żywe, bezbronne, a jak potrzebne w życiu człowieka. Przecież bez nich byłoby cicho, smutno. Pamiętaj jak ty będziesz podchodził do zwierząt, tak ktoś inny może zachować się w stosunku do ciebie. Zwierzęta to ważne ogniwo w środowisku.
Możliwe to było dzięki pani Dyrektor Schroniska, która w ciekawy sposób przedstawiła schronisko, koordynatorowi działań ekologicznych i BSP