K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE
Uprzejmie informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1
im. Louisa Braille`a w Bydgoszczy odbędzie się
04 września 2023 roku o godz.10.00 na boisku szkolnym.

Program inauguracji roku szkolnego 2023/2024:
1. Hymn Państwowy.
2. List Ministra Edukacji i Nauki.
3. Komunikaty i informacje dyrektora ośrodka.
4. Część artystyczna.
5. Spotkania z wychowawcami klas - przekazanie najważniejszych informacji o organizacji roku szkolnego.
6. Przewidywane zakończenie, odbiór uczniów około godz.12:00.
Przyjazd wychowanków do internatu ośrodka jest możliwy od godziny 15:00 w dniu 03 września 2023 r. (niedziela), po wcześniejszym zgłoszeniu kierownikowi ośrodka.
Czekamy na Was z niecierpliwością 04 września 2023 r.

Małgorzata Szczepanek
Dyrektor Ośrodka