K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Foto018

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński ps. „Pług” i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel.

Z tej okazji nauczyciele zespołu historycznego zorganizowali w naszej placówce konkurs poświęcony „Żołnierzom Niezłomnym”.
Przed konkursem grupa uczniów Ośrodka wraz z opiekunami udała się na Skwer ppor. Leszka Białego ps. „Jakub”, aby złożyć wiązankę kwiatów i zapalić znicze pod pomnikiem upamiętniającym „Żołnierzy Wyklętych”.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy zmierzyli się z testem, który wyłonił piątkę finalistów. W drugim etapie odpowiadali oni na pytania losowo przez siebie wybrane. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwało Jury w składzie: Przewodnicząca – Małgorzata Szczepanek (Dyrektor Ośrodka) oraz członkowie – Sławomir Koniczyński (Wizytator Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy), Karol Górski (Dyrektor Regionu bydgoskiego Poczty Polskiej), Magdalena Basińska (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy), Maciej Basiński, Andrzej Ollech i Tomasz Pestka (nauczyciele historii z naszego Ośrodka). Poziom wiedzy uczestników był tak duży, że nie udało się wyłonić zwycięscy. Jury Konkursu po naradzie zdecydowało o przyznaniu dwóch pierwszych miejsc. Zwycięzcami Konkursu zostali ex aequo Paweł Lange z kl. 5b SP oraz Paweł Kościelski z kl. 3 Bpa. Drugie miejsce zajął Kacper Florek z kl. 1TL. Trzecie miejsce zajął Wiktor Ćwikła z kl. 1Ba, a czwarte miejsce Mikołaj Kornecki z kl. 1B2ż.
Nagrody ufundowali: Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Bydgoszczy oraz Poczta Polska. Patronem medialnym Konkursu był Portal Kujawski, który zamieścił relację z tego wydarzenia:
W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy wyklętych utrwalali wiedzę o polskim państwie podziemnym (portalkujawski.pl)

Gratulujemy Wszystkim Uczestnikom! Do zobaczenia na następnym konkursie!
Maciej Basiński, Michał Frąszczak