K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Przygotowanie sal dydaktycznych na przyjęcie sześciolatków do kl.1

Szkoła Podstawowa Nr 53 w SOSW Nr 1 w Bydgoszczy posiada pomieszczenia przygotowane na przyjęcie sześciolatków do klasy pierwszej.
W nowym pawilonie edukacyjno – terapeutycznym, a także w pomieszczeniach historycznego budynku edukacyjnego, są sale dydaktyczne przystosowane do potrzeb małych dzieci. Sale te są wyposażone w pomoce edukacyjne niezbędne sześciolatkom. Jest przestrzeń do nauki, zabawy oraz odpoczynku. Są kąciki przyrody, w których można hodować rośliny oraz zwierzęta. Jest kącik do zabaw ruchowych, a także plac zabaw, wyposażony w bogaty zestaw sprzętów do rekreacji. Uwielbiana przez dzieci jest sala gimnastyki i rekreacji ruchowej wyposażona w nowoczesny sprzęt i basen z piłeczkami. Każda sala edukacyjna posiada wydzieloną przestrzeń do higieny, a także odpoczynku. Dzieci mają miejsce do twórczej realizacji w pomieszczeniach pracowni plastycznych oraz muzycznych. Pomoce edukacyjne są dostosowane do potrzeb małych dzieci, a ich zawartość jest systematycznie uzupełniana.
Do szkoły przyjmowane są dzieci niewidome i słabo widzące. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat i kończy się zewnętrznym sprawdzianem. Szkoła podstawowa prowadzi działalność innowacyjną. Nauczanym językiem obcym jest język angielski.