K-P SOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Starając się zachęcić do uprawiania sportu jak największą liczbę uczniów, zaprosiliśmy do naszego Ośrodka Pana Leszka Szmaj z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, by zapoznał nas z dźwiękowym tenisem stołowym, którego jest pomysłodawcą.

Czytaj więcej...

Koło Krótkofalarskie - pocztówkaOd początku roku szkolnego 2017/2018 w naszym Ośrodku rozpoczęło działalność „Kółko Krótkofalarskie”. Jego uczestnikami są głównie niewidomi uczniowie szkoły podstawowej a także absolwenci Ośrodka.
Inspiracją do powstania tej pozaszkolnej formy edukacji i rehabilitacji było kilka czynników. Po pierwsze, nieustanne poszukiwanie przez kadrę pedagogiczną i dyrekcję Ośrodka nowych obszarów dla aktywności, niezależności i integracji ze środowiskiem zewnętrznym naszych niewidomych i słabo widzących uczniów.

Czytaj więcej...