K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Międzynarodowy Dzień Białej Laski 2019

Szanowni Państwo!
Pragniemy serdecznie podziękować za udział w szóstej edycji kampanii społecznej "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!" organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski na rzecz integracji osób, u których występują problemy wzrokowe, ze środowiskiem ludzi widzących. Państwa zaangażowanie pozwoliło przybliżyć społeczeństwu problem, umożliwiło zrozumienie sytuacji tych, którzy innymi zmysłami postrzegają świat, pomogło wielu ludziom pokonać bariery mentalne, zarówno własne, jak i otoczenia. Nasi uczniowie otrzymali mnóstwo ciepłych listów, za które serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także za prace konkursowe, które urozmaicą bazę tyflografik naszego Ośrodka, umożliwią dzieciom i młodzieży dotykowe poznawanie świata.
Nadesłane sprawozdania są dowodem wielkiego zaangażowania Państwa w realizację zadań związanych z kampanią społeczną "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie". Za Państwa pośrednictwem przekazujemy wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy w środowisku lokalnym wspierali akcję i brali udział w propagowaniu jej celów, przypominaniu, że osoby potrzebujące pomocy wciąż są w naszym otoczeniu. W tym roku mamy zaszczyt przyznać 205 szkołom, przedszkolom i placówkom z 12 województw z całej Polski ,,Certyfikaty Przyjaznych Osobom Niewidomym". Wykaz został zamieszczony poniżej z podziałem na województwa. Certyfikaty zostaną przesłane pocztą tradycyjną.
Jeszcze raz dziękujemy i liczymy na Państwa obecność w przyszłorocznej edycji. 

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy Kampanii ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!"


KAMPANIA SPOŁECZNA „JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!” to cykl zajęć edukacyjno-informacyjnych, spotkań oraz imprez realizowanych przez uczniów i nauczycieli w przedszkolach, szkołach, placówkach w ramach Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Podejmowane działania ukierunkowane są na upowszechnienie w środowisku lokalnym informacji dotyczących funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.
Akcja rozpoczęła się w 2014 roku wysłaniem listu niewidomego chłopca do różnych typów szkół w województwie kujawsko-pomorskim. W odpowiedzi na prośbę zawartą w liście, w placówkach oświatowych rozpoczęły się działania, w których wzięło udział około 6 tys. osób w 2014 roku, około 7 tys. w 2015 roku, około 10 tys. w 2016 roku. W roku 2017 w kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” uczestniczyło ponad 26 tys. osób z całej Północnej Polski, zaś w 2018 roku ponad 31 tys., 164 placówki, szkoły i przedszkola z całej Polski i jedna ze szkół w Grecji.
W 2019 roku 205 szkół, placówek i przedszkoli z terenu 12 województw, ponad 37 tys. osób.
Pomysłodawczyniami kampanii i autorkami hasła „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” są dyrektor naszego ośrodka Małgorzata Szczepanek oraz tyflopedagodzy pracujący w ośrodku Zenona Góra i Dorota Triebwasser.

Główne cele przedsięwzięcia to przede wszystkim:
• kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnościami;
• zwiększenie integracji osób które nie widzą, ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku;
• przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów;
• zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową.
Przeprowadzenie działań w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” oraz potwierdzenie ich realizacji sprawozdaniem pozwala uzyskać certyfikat „Szkoła/Placówka/ Przedszkole Przyjazna/e Osobom Niewidomym”.
Kampania ma sprawić, by osoby z niepełnosprawnością wzrokową stały się ,,widoczne dla innych".


Archiwum RAR Listy Adama
Archiwum RAR Jak uzyskać Certyfikat
Archiwum RAR MDBL 2019
Archiwum RAR MDBL 2018

Archiwum RAR MDBL 2017
Archiwum RAR MDBL 2016
Archiwum RAR MDBL 2015
Archiwum RAR MDBL 2014