SOSW Nr 1
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

TYGODNIOWY PLAN KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH. 

Dzień tygodnia

Nazwa kółka zainteresowań/zajęć rewalidacyjnych

Osoba prowadząca

Miejsce zajęć

Godziny zajęć

Poniedziałek

Koło Teatralne

Biblioterapia

Zajęcia z rytmiki

Koło informatyczne

Zespół Wokalno-Muzyczny

mgr Z. Góra

mgr E. Frąszczak

mgr M. Witkowska

mgr Sz. Wałęsa

mgr A. Borowicz

Piętro dziewcząt –internat

I piętro chłopców –internat

Piętro dziewcząt – internat

Sala 201W

Piętro dziewcząt - internat

14.00-15.00

13.30-14.30

13.30-14.30

14:30-15:15

20.00-21.00

Wtorek

Zajęcia z kręgli i bowlingu

Koło Teatralne

Orientacja przestrzenna

mgr K. Fiut

mgr M. Donarska

mgr M. Wasielewski

Siłownia

Piętro dziewcząt - internat

II piętro chlopców

17.00-18.00

14.00-15.00

16.00-17.00

Środa

Koło Unii Europejskiej

Koło  Unii Europejskiej

Basen- nauka pływania

Koło Taneczne

Koło Szachowe

Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna

Koło Radiowęzła Szkolnego

Koło Plastyczne

Zajęcia z zakresu profilaktyki

Orientacja Przestrzenna

mgr M. Gryss

mgr A. Głowski

mgr M. Czarnecka

mgr J. Janeczek

mgr R. Balcer

mgr K. Fiut

mgr A. Nieradko

mgr I. Maciejewska

mgr B. Jasińska

mgr M. Sikorski

II piętro chłopców- internat

II piętro chłopców- internat

Osielsko

Piętro dziewcząt- internat

Kawiarenka –internat

Siłownia

II piętro chłopców-internat

Piętro dziewcząt- internat

II piętro chłopców – internat

II piętro chłopców- Internat

16.00-17.00

19.00-20.00

15.00-16.00

19.00-20.00

18.30-19.30

18.00-19.00

18.30-19.30

15.00-16.00

13.00-14.00

16.00-17.00

Czwartek

Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna

Koło Fantasy

Koło Origami

Koło Gier Planszowych

mgr M. Gryss

mgr M. Twardziński

mgr I. Czerwińska

mgr M.Murzynowski

mgr A.Cybulska

Siłownia

II piętro chłopców-internat

I piętro chłopców- internat

Kawiarenka- internat

Kawiarenka -internat

20.00-21.00

19.00-20.00

15.15-16.15

19.00-20.00

19.00-20.00

Piątek

Koło Taneczne

Klub Turystyki Pieszej „Stonoga”

Koło informatyczne

mgr Ł. Ulanowski

mgr B. Perlik

mgr inż. J. Jaroch

Aula/ sala gimnastyczna

Zajęcia realizowane w terenie

Sala 229W

12.25-13.25

 

12:25- 13:10