SOSW Nr 1
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

obraz okładki ksiazki Katarzyna Kolankowska – Lis
„Zajęcia rewalidacyjne". Zeszyt ćwiczeń przeznaczony dla dzieci i młodzieży Ośrodków Szkolno – Wychowawczych. Bydgoszcz 2012.
Książka „Zajęcia rewalidacyjne" - powstała z myślą o pracy nauczyciela terapeuty w klasie o zróżnicowanych możliwościach przyswajania wiedzy przez poszczególnych uczniów.

Czytaj więcej...

obraz okładki ksiazki Katarzyna Kolankowska –Lis
„Czytam, rozumiem i wiem". Podręcznik uzupełniający do wiedzy o języku dla uczniów z problemami edukacyjnymi. Czytanie tekstu ze zrozumieniem, Bydgoszcz, 2012.
W codziennej pracy pedagogicznej spotykamy się z licznymi problemami wśród uczniów, gdzie obserwuje się brak umiejętności rozumienia czytanego tekstu, trudności w dokonywaniu analizy treści, tj.: stawiania pytań, odpowiedzi czy też brak zdolności w opowiadania tekstu przeczytanego.

Czytaj więcej...

[Tekst został opublikowany w czasopiśmie „Pod Wiatr” nr 5 (128) październik/listopad 2006]
Terapia na cztery łapy i ogon
Jestem w sali na Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy. Koło mnie leży Fera – moja biszkoptowa labradorka. Jest spokojna, dobrze wie, co ją dziś czeka – jest doświadczonym, sprawdzonym, wspaniałym psem.

Czytaj więcej...

KYNOTERAPIA – KILKA INFORMACJI

Co to jest kynoterapia?
Kynoterapia (dogoterapia) to naturalna metoda wspomagania w leczeniu i rehabilitacji przy pomocy psów, mająca na celu przywrócenie zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkim ludziom, którzy tego potrzebują – chorym, niepełnosprawnym, starszym i samotnym.

Czytaj więcej...

Knychała Jacek: „Trudności związane z adaptacją pomocy dydaktycznych przeznaczonych do nauczania języka niemieckiego w przypadku uczniów słabo widzących i niewidomych – wskazówki praktyczne.” W: „Adaptacja pomocy w nauce języków obcych osób niewidomych i słabo widzących.” Praca zbiorowa pod redakcją Kornelii Czerwińskiej. (s. 70-81). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Warszawa 2008.

Autor w swoim artykule zwraca uwagę na trudności przy adaptacji pomocy dydaktycznych służących do nauczania języka niemieckiego, przeznaczonych dla uczniów z dysfunkcją wzroku.

Czytaj więcej...