K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Dnia 26. września 2017 roku obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Celem tego międzynarodowego święta jest motywowanie europejczyków do ustawicznej nauki języków obcych oraz szerzenia wiedzy o różnorodności językowej i kulturowej Europy.

Czytaj więcej...

Zdjęcie grupy osób z Międzynarodowego Dnia TolerancjiDnia 17.11.2017 w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 z inicjatywy UNESCO. Dzień ten jest obchodzony corocznie 16 listopada na całym świecie.

Czytaj więcej...