K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

PrzedstawienieUczniowie klas 2b i 3a przygotowali przedstawienie o tematyce jesiennej. Zawarte w nim treści nawiązywały do zmian w przyrodzie, oraz sposobów przygotowania się zwierząt do nadchodzącej zimy. Nie zabrakło wierszy i piosenek o hojnych darach tej bogatej pory roku. (E.P)

Straz miejska27 listopada miało miejsce miłe spotkanie. Do szkoły przybył funkcjonariusz Straży Miejskiej ze swoim psim partnerem. Obaj stanowili doskonale dobrany duet. Uczniowie klas 1-3 dowiedzieli się w jaki sposób należy postępować w sytuacji kontaktu z nieznajomym psem oraz ćwiczyli pozycje obronne w chwilach zagrożenia ze strony agresywnego zwierzęcia.(E.P)