K-P SOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

W dniach 23.06 -07.07.2017r. odbył się obóz sportowy zorganizowany przez Stowarzyszenie CROSS w Warszawie.
Uczestnikami byli wychowankowie z ośrodków dla niewidomych i niedowidzących z Wrocławia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej oraz Bydgoszczy. Grupa bydgoska składała się z ..12-u wychowanków..... oraz opiekunów-instruktorów p Wiesława Bielińska-SYCH, Maria Czarnecka, Arkadiusz Nieradko.

Czytaj więcej...