K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Nasi wychowankowie brali udział w XII Bydgoskim Maratonie Gier Planszowych zorganizowanym przez MDK nr 2 w Bydgoszczy. Dzieci miały możliwość zagrać w wybraną przez siebie grę planszową oraz integrowały się ze środowiskiem lokalnym.
mgr Marta Twardzińska
mgr Katarzyna Trawczyńska