K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Szanowni Państwo!
Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus serdecznie zapraszają do udziału w KUJAWSKO -POMORSKIEJ AKCJI Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BIAŁEJ LASKI "JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!",

która została objęta
HONOROWYM PATRONATEM:
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
PANA PIOTRA CAŁBECKIEGO
oraz
KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
PATRONAT MEDIALNY: GAZETA POMORSKA

Celem akcji jest

  • Przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich potrzeb, możliwości i problemów
  • Zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przyłączenie się do Kujawsko - Pomorskiej Akcji "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!" i przeprowadzenie w placówce w dniu 15 października spotkania z uczniami (np. pogadanki, apelu, lekcji wychowawczej, prezentacji itp.) na temat potrzeb i możliwości osób niewidomych i słabo widzących.

Potwierdzenie uczestnictwa w akcji krótkim sprawozdaniem (formularz sprawozdania w załączeniu), pozwoli Państwa placówce uzyskać certyfikat

"SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM"

Prosimy o przesyłanie sprawozdań do 30 października 2015 r.
e-mail: soswnr1(at)braille.bydgoszcz.pl lub fax 052 322 76 25
Propozycje materiałów do wykorzystania na zajęciach w Międzynarodowym Dniu Białej Laski przesyłamy w załączeniu, są one również dostępne na stronie www.braille.bydgoszcz.pl
Pismo wprowadzające
Załącznik

Loga patronatu honorowego

 

 

loga organizatorów