K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

KUCHARZ

Kucharz - przygotowuje do podjęcia pracy w zakładach gastronomicznych, tj. restauracje, bary, hotele, stołówki, ośrodki wypoczynkowe, jako osoba wykonująca czynności związane z przygotowywaniem potraw i napojów oraz produkcją wyrobów kulinarnych.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przechowywania żywności;
2) sporządzania potraw i napojów;
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.
2. KWALIFIKACJA TG.7. Sporządzanie potraw i napojów.
3. PRZEDMIOTY ZAWODOWE
• Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
• Zasady Żywienia
• Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Język obcy ukierunkowany zawodowy
• Podstawy działalności w gastronomii
• Pracownia gastronomiczna
• Zajęcia praktyczne


PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – pozwala na zdobycie uczniom z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej umiejętności zawodowych z zakresu hotelarstwa.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości;
2) wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
3) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
4) wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
5) wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.
2. KWALIFIKACJA TG.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
3. PRZEDMIOTY ZAWODOWE
• Obsługa hotelowa
• Obsługa gastronomiczna
• Zajęcia praktyczne


ELEKTROMECHANIK

Elektromechanik – umożliwia podjęcie pracy w zakładach przemysłowych przy produkcji i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych, w zakładach serwisowych świadczących usługi z zakresu elektromechaniki i naprawy sprzętu elektrycznego gospodarstwa domowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
3) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.
2. KWALIFIKACJA EE.4. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
3. PRZEDMIOTY ZAWODOWE (nauczanie modułowe)
• Moduł 1 - Podstawy elektromechaniki
• Moduł 2 - Budowa maszyn i urządzeń elektrycznych
• Moduł 3 - Przyrządy pomiarowe, pomiary elektryczne i elektroniczne
• Moduł 4 - Montaż, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
• Moduł 5 - Montaż, naprawa i konserwacja maszyn elektrycznych
• Moduł 6 - Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
• Język obcy ukierunkowany zawodowo
• Podstawy działalności gospodarczej
• Bezpieczeństwo i higiena pracy


ŚLUSARZ

Ślusarz – pozwala na zdobycie umiejętności ślusarsko-monterskich z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej metali, obsługi narzędzi pomiarowych i urządzeń diagnostycznych oraz obsługi maszyn i urządzeń; przygotowuje do podjęcia pracy w zakładach usługowych, przemysłowych, administracji domów miejskich i przedsiębiorstw branży metalowej.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
2) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
3) wykonywania połączeń;
4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
2. KWALIFIKACJA MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
3. PRZEDMIOTY ZAWODOWE (nauczanie modułowe)
• Moduł 1 – Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo
• Moduł 2 - Technologia z materiałoznawstwem
• Moduł 3 - Techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
• Moduł 4 - Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
• Moduł 5 - Podstawy działalności gospodarczej
• Język obcy ukierunkowany zawodowo
• Bezpieczeństwo i higiena pracy


MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Mechanik monter maszyn i urządzeń – przygotowuje uczniów, zwłaszcza chłopców, do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych w charakterze monterów, kontrolerów, konserwatorów maszyn i urządzeń.

1. CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
2) obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.
2. KWALIFIKACJA MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
3. PRZEDMIOTY ZAWODOWE (nauczanie modułowe)
• Moduł 1 – Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Moduł 2 – Elektryczność w maszynach i urządzeniach mechanicznych
• Moduł 3 – Posługiwanie się dokumentacją techniczną
• Moduł 4 – Konstruowanie i wytwarzanie elementów maszyn
• Moduł 5 – Montaż i naprawa części i podzespołów maszyn i urządzeń
• Moduł 6 – Montaż i naprawa maszyn i urządzeń
• Moduł 7 – Obsługa maszyn i urządzeń
• Moduł 8 – Montaż i naprawa obrabiarek do metali
• Moduł 9 – Prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechanicznej
• Język obcy ukierunkowany zawodowo


OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
(kod zawodu: 814290, kwalifikacja CHM.01)
Atrakcyjny zawód o szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy i dużych możliwościach zatrudnienia. Operatorzy znajdują zatrudnienie głównie w zakładach produkcyjnych i usługowych branży chemicznej i mechanicznej.
Absolwenci podejmują pracę w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, termoplastycznych oraz termoutwardzalnych. Mogą pełnić nadzór i kontrolę nad prawidłowością przebiegu procesów przetwarzania tworzyw sztucznych.
Zawód objęty patronatem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego (BKP). Uczniowie odbywają zajęcia w renomowanych bydgoskich firmach. Uczniowie w trakcie nauki podlegają systemowi stypendialnemu!