K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Szkoła Policealna
Przeznaczona jest dla absolwentów liceum, technikum oraz szkoły branżowej II stopnia. Nauka odbywa się w systemie dziennym w profesjonalnie wyposażonych pracowniach. W trakcie nauki słuchacze szkoły policealnej odbywają 4 – tygodniowe praktyki zawodowe, prowadzone w firmach lub urzędach. Zajęcia odbywają się w małych zespołach.
TECHNIK ADMINISTRACJI
(kod zawodu: 334306, kwalifikacja EKA.01)
Nauka trwa 4 semestry. Absolwent wykonuje prace biurowe w jednostce organizacyjnej, sporządza dokumenty dotyczące spraw administracyjnych oraz prowadzi postępowania administracyjne. Słuchacze zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu podstaw prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy czy finansów publicznych. Stanowiska pracy: pracownicy biurowi w sekretariatach, urzędach oraz działach księgowo-kadrowe w przedsiębiorstwach.
FLORYSTA
(kod zawodu: 343302, kwalifikacja OGR.01)
Nauka trwa 2 semestry. Absolwent wykonuje dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnosząc estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej, wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz. Stanowisko pracy: kwiaciarnie, firmy dekoratorskie, świadczące usługi z zakresu aranżacji ogrodów oraz wnętrz z wykorzystaniem dekoracji roślinnych lub własna działalność gospodarcza.
TECHNIK TYFLOINFORMATYK
(kod zawodu: 351204, kwalifikacja INF.10)
Nauka trwa 4 semestry. Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii wspomagającej, posiada wiedzę i umiejętności związane z rozwojem technologii, potrafi dobrać sprzęt i oprogramowanie wspomagające do rodzaju i stopnia dysfunkcji wzroku użytkownika komputera i nauczyć efektywnego ich używania. Zawód ten jest poszukiwany przez pracodawców, którzy zamierzają zaadaptować komputerowe miejsca pacy dla osób z dysfunkcją wzroku oraz przez firmy zajmujące się sprzętem i programami komputerowymi. Potrafi szkolić osoby z dysfunkcją narządu wzroku w zakresie oprzyrządowania specjalistycznego. Może pracować jako konsultant ds. prawidłowego przygotowania stron internetowych dla osób z dysfunkcją wzroku. Przygotowany jest do współpracy ze szkołami masowymi i integracyjnymi, w zakresie szkolenia uczniów niewidomych i słabowidzących oraz ich nauczycieli z wykorzystania technologii wspomagających w edukacji.