K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Szkoła zapewnia uczniom możliwość nauki w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. Uczniowie realizują podstawę programową zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do szkoły przyjmowane są dzieci niewidome i słabo widzące. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 8 lat.
Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym.
Szkoła podstawowa prowadzi działalność innowacyjną. Poza zajęciami edukacyjnymi uczniowie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych w filharmonii, teatrze, kinach i muzeach oraz realizują projekty np. "Sławni bydgoszczanie jeżdżą naszym tramwajem". Rozwijają swoje pasje i zainteresowania w wielu kierunkach: muzyka, szachy, taniec, zajęcia plastyczne i teatralne. Nauczanym językiem obcym jest język angielski, a w klasach starszych język niemiecki. Uczniowie są objęci wieloma formami wsparcia w postaci zajęć korekcyjnych i rewalidacyjnych, które prowadzi wyspecjalizowana kadra nauczycieli.
Uczniowie mają do dyspozycji specjalistyczne sale dydaktyczne nowego pawilonu edukacyjno-terapeutycznego oraz historycznego budynku edukacyjnego, które są przystosowane do potrzeb uczniów w różnym wieku. Wyposażenie klasopracowni klas 0-3 zapewnia najmłodszym uczniom optymalne warunki do nauki, zabawy i odpoczynku: jest tam niezbędna przestrzeń, nowoczesne sprzęty i pomoce dydaktyczne oraz kąciki przyrody, w których można hodować rośliny i zwierzęta. Możliwość zabaw ruchowych zapewnia specjalna sala, a także plac zabaw, który wyposażono w bogaty zestaw sprzętów do rekreacji.
W przestrzeni szkolnej funkcjonuje „Miasteczko Bezpiecznego Bohatera”, w którym najmłodsze dzieci uczą się bezpiecznego poruszania i korzystania z komunikacji publicznej. Ulubionym miejscem zabaw dzieci jest sala gimnastyki i rekreacji ruchowej, którą wyposażono m.in. w nowoczesny sprzęt i basen z piłeczkami. Każda sala edukacyjna posiada wydzieloną przestrzeń do higieny, a także odpoczynku. Dzieci mają miejsce do twórczej realizacji w pomieszczeniach pracowni plastycznych oraz muzycznych. Pomoce edukacyjne są dostosowane do zróżnicowanych potrzeb uczniów, a ich zawartość jest systematycznie uzupełniana. Większość sal jest wyposażona w tablice multimedialne.