K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Projekt zrealizowany w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +” w roku 2017.

Sfinansowane przez:
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - 94.803 zł
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - 23.701 zł
„MIASTECZKO BEZPIECZNEGO BOHATERA” jest kontynuacją innowacji pedagogicznej z zakresu nauki bezpieczeństwa.
Główne cele projektu:
• Znajomość podstawowych znaków drogowych i umiejętność zastosowania się do ich przestrzegania.
• Umiejętność bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych, oznakowanych i nieoznakowanych.
• Umiejętność rozpoznawania przeszkód przy pomocy białej laski.
• Zapoznanie uczestników z sygnalizacją świetlną i nauka ich obsługi.
• Umiejętność poruszania się uczestników po różnych nawierzchniach, rozpoznawanie ich i umiejętność planowania trasy w sposób bezpieczny.
• Umiejętność komunikacji międzyludzkiej w sytuacjach poruszania się w przestrzeni miejskiej oraz robienia zakupów.
• Umiejętność samodzielnego korzystania z komunikacji miejskiej i komunikacji międzyludzkiej jako metody radzenia sobie w sytuacjach społecznych.