K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Jest autorskim programem edukacyjno-wychowawczym dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 53 i uczniów szkół masowych.
Realizowany jest w sześciu modułach i dotyczy nauki zasad bezpieczeństwa w szkole, domu i w przestrzeni publicznej.
Jego innowacyjność polega na doświadczaniu zagrożeń poprzez wszystkie zmysły, co pozwala na prawdziwe przeżywanie zagrożeń przez najmłodszych w inscenizowanych sytuacjach.
Dzieci uczą się jak unikać niebezpiecznych sytuacji, jak również ćwiczą w jaki sposób reagować na konkretne zagrożenia, w których mogą się znaleźć one i ich bliscy.