K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Programy Unijne
„Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy I” (2009), „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II” (2010-2011) prowadzony przy współudziale PFRON przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.
Uczestnictwo młodzieży w programie unijnym „Aktywny start” prowadzony przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS w Warszawie.
Projekt "Bliżej świata - od konkretu do abstrakcji"
Projekt "Równa szansa"
Projekt "W drodze do sukcesu"