K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami
Kino „ADRIA” w Bydgoszczy
Współpraca od 2007r.
- Umożliwienie uczniom słabo widzącym i niewidomym korzystania z seansów filmowych opracowanych
i przygotowanych według scenariuszy autorskich przez lektorów – audio deskryptorów z Ośrodka im. L. Braille’a w Bydgoszczy

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy
Współpraca od 2007r.
-Umożliwienie uczniom aktywnego i świadomego uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach celem zdobywania ciekawych doświadczeń i umiejętności oraz integrowania się z osobami pozostającymi w podobnej sytuacji zdrowotnej, społecznej i osobistej, jak również tworzenie ciepłego klimatu, pozytywnych emocji sprzyjających ogólnemu rozwojowi dziecka

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Bydgoszczy
Współpraca od 2007r.
- Realizacja zadań wychowawczo-opiekuńczych w ramach świadczonych przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 działań wspomagających rozwój dzieci z nakładającymi się niepełnosprawnościami w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Głucho Niewidomej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 im. M. Grzegorzewskiej w Bydgoszczy
Współpraca od 2007r.
- Umożliwienie uczniom aktywnego i świadomego uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach celem zdobywania ciekawych doświadczeń i umiejętności oraz integrowania się z osobami pozostającymi w podobnej sytuacji zdrowotnej, społecznej i osobistej, jak również tworzenie ciepłego klimatu, pozytywnych emocji sprzyjających ogólnemu rozwojowi dziecka

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy
Współpraca od 2007r.
- Umożliwienie realizacji bieżących zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczo-rewalidacyjnych o charakterze merytoryczno-metodycznym w ramach zajęć edukacyjnych, ukierunkowanych na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

Od 1999 r. współpracujemy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym:
- Oddziałem Miejskim PTTK „Piętaszki”,
- Oddziałem Regionalnym „Szlak Brdy”,
- od 2006 z Oddziałem PTTK w Fordonie.
Od wielu lat młodzież wędruje z turystami i uczestniczy w:
- Międzynarodowych Rajdach Pieszych IVV,
- w cyklicznych imprezach turystycznych „Dzieciaki na szlaki”, „Rok szlaków turystycznych”,
- „Jesiennych wędrówkach po Zawiślu”
Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury nr 4 w Bydgoszczy
Nadrzędnym celem działań opiekuńczych, wychowawczych i rewalidacyjnych jest wszechstronny rozwój wychowanków. Zadanie to nie jest możliwe do zrealizowania w izolacji od środowiska lokalnego. Podjęta przed wielu laty współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury nr 4 pozwala na włączanie wychowanków w życie Bydgoszczy, bezpośrednie poznawanie środowiska miasta. Powoduje ich rozwój kulturalny i podwyższa umiejętność współdziałania.
Przedsięwzięcie polega na możliwości uczestnictwa wychowanków słabo widzących i niewidomych w zajęciach proponowanych przez MDK nr 4.
Dotychczas wychowankowie:
-uczyli się przynależności do środowiska lokalnego,
-nawiązywali kontakt z młodzieżą z innych placówek,
-poznawali dziedzictwo kultury miasta,
-uczestniczyli w konkursach teatralnych i innych imprezach,
-prezentowali swoje umiejętności i dorobek artystyczny mieszkańcom Bydgoszczy.
Podjęte współdziałania są korzystne dla obu placówek, gdyż uświadamiają istnienie naszego ośrodka w środowisku
i pokazują możliwości osób słabo widzących i niewidomych jako pełnoprawnych uczestników życia kulturalnego miasta.

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
Współpraca od 1995 r.
TPG finansuje:
- dodatkowe godziny przeznaczone na indywidualną pracę z dzieckiem głuchoniewidomym,
- wyposażenie klasopracowni, kuchenki metodycznej, pracowni komputerowej,
- zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
- wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki czy pikniki.
Ponadto pracownicy Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach, kursach i konferencjach organizowanych przez TPG we współpracy z Fundacją Hilton/Perkins z Bostonu.

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
Współpraca od 1998r.
- Cykliczne zajęcia z logorytmiki dla uczniów Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej.

Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne „Myślęcinek”
Współpraca od 2009r.
- Cykliczne zajęcia z hipoterapii dla uczniów Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej.

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"
Realizacja szkolnego programu profilaktyki zakłada korzystanie ze wsparcia i doświadczenia placówek specjalizujących się w zapobieganiu i terapii zaburzeń w zachowaniu i uzależnień.
Dzięki współpracy z Ośrodkiem BORPA
a) Realizowane są w placówce systematyczne spotkania warsztatowe młodzieży z terapeutą z zakresu zachowań asertywnych, mechanizmu uzależnienia od środków psychoaktywnych i społecznych skutków zachowań patologicznych.
b) Organizowane były szkolenia dla kadry pedagogicznej w zakresie:
- zachowań agresywnych dzieci i młodzieży oraz metod terapii i profilaktyki,
- nadpobudliwość psychoruchowa ADHD u dzieci - przyczyny, diagnozowanie, leczenie.

Fundacja „Audiodeskrypcja” w Białymstoku
- umowa o stosowaniu standardów audio deskrypcji dzieł sztuki, współpraca w opracowaniu seansów filmowych z audiodeskrypcją (2011)
- warsztaty dla nauczycieli z zakresu deskrypcji dzieł sztuki w ramach projektu „Bliżej świata od konkretu do abstrakcji” (2011)

Współpraca z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Bydgoszczy (od 1999r.)
- Pomoc przy organizowaniu oraz udział w Miejskich Igrzyskach Szkół Specjalnych w Bydgoszczy

Współpraca ze Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS" (od 1992r.)
- Udział w imprezach organizowanych przez „Cross" – Spartakiada dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Lekkiej Atletyce i Pływaniu.
- Udział w ogólnopolskich turniejach „Futsal" oraz Mistrzostwach Polski Osób Słabowidzących w futsalu

Współpraca ze Stowarzyszeniem Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Triumf Start Bydgoszcz"
- Udział w Mistrzostwach Polski w LA w latach 1990 – 2009

Współpraca z Olimpiadami Specjalnymi Polska (od 2009r.)
- Udział w zawodach organizowanych przez Olimpiady Specjalne

Współpraca z CWZS „ZAWISZA" Bydgoszcz (od 1995r.)
- Prowadzenie terapii wodnej na basenie ASTORIA należącym do CWZS „ZAWISZA" Bydgoszcz

Współpraca z Pomorsko-Kujawskim Klubem Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "ŁUCZNICZKA”, Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS” oraz Stowarzyszeniem „Rodzina Miłości” w zakresie organizacji zajęć sportowych w internacie O.S.W. im. Louisa Braille'a
- udział instruktora K.S. „Łuczniczka” w pracy Internackiego Koła Szachowego ( w latach 2000 – 2010 ),
- wsparcie K.S. Łuczniczka dla udziału wychowanków Ośrodka w Mistrzostwach Polski Juniorów ( w latach 2001 – 2007 patronat klubowy oraz wsparcie finansowe )
- współpraca przy organizacji Drużyny Szachowej K.S. Łuczniczka,
- współpraca z K.S. Łuczniczka i Stowarzyszeniem „CROSS” przy organizowaniu zajęć bowlingowych dla wychowanków Ośrodka ( od 2003 roku, udział w imprezach propagujących dyscyplinę, finansowanie obiektów sportowych ),
- współpraca z K.S. Łuczniczka i Stowarzyszeniem „CROSS” przy organizowaniu pracy Internackiego Koła Bowlingowego ( od roku 2010, finansowanie obiektów sportowych )
- współpraca ze Stowarzyszeniem „CROSS” przy organizacji Drużynowych Mistrzostw Juniorów w Bowlingu ( rok 2010, finansowanie imprezy ),
- wsparcie K.S. Łuczniczka dla udziału wychowanków Ośrodka w Mistrzostwach Polski w Bowlingu ( od roku 2007, patronat klubowy oraz wsparcie finansowe )
- współpraca ze Stowarzyszeniem „Rodzina Miłości” przy organizowaniu udziału wychowanków Ośrodka z upośledzeniem umysłowym w Zawodach Bowlingowych Olimpiad Specjalnych ( od roku 2006 ),
- współpraca z K.S. Łuczniczka przy organizowaniu zajęć na terenie kręgielni G.O.S.iR. w Tucholi - kręgle klasyczne - dla wychowanków Ośrodka ( od 2003 roku, udział w imprezach propagujących dyscyplinę, finansowanie obiektów sportowych ).
Współpraca międzynarodowa z Fundacją Hilton/Perkins z Bostonu (od 1992r.)
- Fundacja wspomaga finansowo Oddział dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej, m.in. pokrywając koszty hipoterapii, czy doposażenia klasopracowni. Ponadto nauczyciele i wychowawcy Oddziału GN uczestniczą w kursach i szkoleniach finansowanych przez Fundację i prowadzonych przez nauczycieli i terapeutów z Perkins School for Blind Children w Bostonie. Mieliśmy wielokrotnie okazję gościć przedstawicieli Fundacji w naszym Ośrodku prezentując specyfikę pracy w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej. Ostatnia wizyta z udziałem Denisa Loli odbyła się w czerwcu 2008r. Wtedy dyskutowano na temat możliwości zorganizowania studiów o kierunku surdo-tyflopedagogika, we współpracy z Wyższymi Uczelniami z regionu, a na praktycznej bazie naszego Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej.

Współpraca międzynarodowa z Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Lewenia” we Lwowie (od 2006r.)
- Podczas 5-dniowego pobytu nasi goście zapoznali się z metodami pracy z dziećmi słabo widzącymi, niewidomymi oraz głuchoniewidomymi. W 2008r. nasza delegacja uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Lewenia”, prezentując wieloletnie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą głuchoniewidomą. Wynikiem wzajemnej współpracy jest wypracowanie metod komunikacji z uczniem ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Również do tego Ośrodka wystosowaliśmy zaproszenie na obchody 25-lecia Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej.