K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

 Liceum jest publiczną placówką oświatową na podbudowie programowej gimnazjum. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 3 lata. Liceum na podstawie szkolnych programów nauczania oraz programów wychowawczo-profilaktycznych i rewalidacyjnych wspomaga ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i przygotowuje do zewnętrznego egzaminu maturalnego. Liceum prowadzi działalność innowacyjną, opracowuje i korzysta z autorskich programów nauczania. Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki, język rosyjski.