K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

 • gastronomiczny – umożliwia nabycie kwalifikacji potrzebnych do podjęcia pracy w zakładach gastronomicznych typu otwartego i zamkniętego poprzez zdobycie umiejętności z zakresu przygotowywania różnych potraw i napojów, obróbki i przechowywania żywności oraz obsługi kelnerskiej;

• tyfloinformatyczny – przygotowuje m.in. do podjęcia pracy w charakterze prowadzącego szkolenia dla osób z dysfunkcją wzroku w zakresie oprzyrządowania specjalistycznego, a także jako konsultant do spraw prawidłowego przygotowania stanowisk komputerowych i stron internetowych dla osób niewidomych i słabowidzących;
• administracyjny – umożliwia zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie gromadzenia i obiegu dokumentacji i informacji; przygotowuje do pracy w placówka administracji publicznej, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych.