K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

 

TYGODNIOWY PLAN KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH – ROK SZKOLNY 2021/22

Dzień tygodnia Nazwa kółka zainteresowań/zajęć rewalidacyjnych Osoba prowadząca Miejsce zajęć    Godziny zajęć
Poniedziałek Koło Teatralne mgr Z. Góra
mgr M. Staśkiewicz
Piętro dziewcząt 16.00-17.00
Koło Muzyczne mgr A. Borowicz Piętro dziewcząt 20.00-21.00
Koło Plastyczne mgr S.Hewelt Piętro dziewcząt 18.00-19.00
Zajęcia z zakresu profilaktyki mgr D. Triebwasser II piętro chłopców 16.00-17.00
Warsztaty umiejętności społecznych mgr M. Murzynowski I piętro chłopców 19.00-20.00
Biathlon mgr A. Nieradko II piętro chłopców 18.00-19.00
Koło szachowe mgr J.Modrzejowska 102 11.25 – 13.10
Infobrokering i bezpieczeństwo w sieci mgr M. Drzewiecki Biblioteka czarnodrukowa 14.30-15.15
16.15–17.00
Zajęcia rozwijające aktywność poznawczą i zainteresowania przyrodnicze dr Wiesława Karasińska
mgr M.Hawryłkiewicz
mgr Z.Kopowska
s.203 W
s.117
s.128
13.30-14.15
14.30-15.15
15.25-16.10
Zajęcia rozwijające umiejętności humanistyczne i językowe mgr A.Jedlińska-Kawska
mgr A. Okoń
mgr L. Murlik
s.105
s.105W
s.105
16.15-17.00
14.30-15.15
7.30-8.00
Koło informatyczne mgr Sz. Wałęsa s.201W 13.30-14.15
Wtorek Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna mgr K. Fiut II piętro chłopców 19.15-20.15
Koło Teatralne mgr M. Donarska Piętro dziewcząt 16.00-17.00
Kodowanie na dywanie mgr M. Kubacka II piętro chłopców 18.00-19.00
Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna mgr M. Gryss II piętro chłopców 18.00-19.00
Koło Krótkofalarskie mgr A. Lorenc RTV-Warsztaty 18.30- 19.30
Koło historyczne mgr M.Basiński s.230 14.30-15.15
Zajęcia rozwijające aktywność poznawczą i zainteresowania przyrodnicze dr Wiesława Karasińska
mgr M.Hawryłkiewicz
mgr Z.Kopowska
s.203W
s.117
s.128
13.30 -15.15
12.20-13.10
14.30-15.15
Zajęcia wspomagające ćwiczenie umiejętności językowych mgr J.Knychała
mgr B.Wojtis
mgr K.Giłka
s.118
s.117
s.113
13.30-14.15
13.30-14.15
13.30-14.15
Trening umiejętności matematycznych /zajęcia usprawniające zdolność logicznego myślenia mgr E.Dziewiątkowska s.102 W 13.30-15.15
Bezwzrokowa obsługa klawiatury mgr K.Żelazek s.216P 8.00-8.45
Koło dziennikarskie mgr J.Knychała s.118 14.30-15.15
Trening umiejętności gastronomicznych mgr inż. Ewa Jakielska s.306P 14.30-15.15
Zajęcia rozwijające umiejętności w zawodach mechanicznych mgr Z.Wiecki s.104W 13.30-15.15
Koło medialno-czytelnicze/ Koło informatyczne mgr M.Fojucik s.201 13.30-16.00
Koło informatyczne mgr inż. J.Jaroch s.228 14.30-15.15
Goalball mgr M.Szypura UKW 16.00-18.00
Środa Koło Szachowe mgr R. Balcer Kawiarenka 18.30-19.30
Zajęcia z zakresu profilaktyki mgr B. Jasińska II piętro chłopców 11.00-12.00
Zajęcia taneczne – „Swing” mgr K. Trawczyńska Piętro dziewcząt 19.30-20.30
Koło „Fantasy” mgr M. Twardziński Świetlica -poddasze 15.30-16.30
Zajęcia rozwijające umiejętności humanistyczne i językowe mgr A.Okoń s.105W 7.30 - 8.00
Zajęcia rozwijające aktywność poznawczą i zainteresowania przyrodnicze mgr Z.Kopowska s.128 7.10 – 7.55
Usprawniające zajęcia językowe mgr J.Dłuska s.113 7.10 – 7.55
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych mgr M.Drzewiecki s.105W 13.30-14.15
Trening umiejętności gastronomicznych mgr inż.E.Jakielska s.306W 15.25-16.10
Zajęcia rozwijające kompetencje osobiste, społeczne i obywatelskie mgr T.Pestka s.230 15.25-16.10
Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne mgr K.Żelazek s.213P 13.30-14.15
Arteterapia- brajlowski świat tworzenia mgr M. Kubacka I piętro chłopców 18.30-19.30
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dziewcząt mgr Z. Góra
mgr M. Donarska
Piętro dziewcząt
Piętro dziewcząt
19.20-20.20
19.20-20.20
Bowling mgr K. Fiut Kręgielnia „Broadway” 16.00-17.00
Gimnastyka Korekcyjna mgr K. Fiut II piętro chłopców 13.00-14.00
Czwartek Trening umiejętności matematycznych /zajęcia usprawniające zdolność logicznego myślenia mgr E.Dziewiątkowska s.102W 7.30 – 8.00
Zajęcia wspomagające ćwiczenie umiejętności językowych mgr B.Wojtis
mgr M.Lejbman
mgr J.Knychała
s.118
s.113A
s.118
7.10 – 7.55
14.30 – 16.10
14.30 – 15.15
Spotkania ze sztuką

mgr M. Babyszka
mgr B. Mięsikowska

s.112 7.10 – 7.55
Zajęcia z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej mgr T.Pestka s.230 15.20 – 16.50
Goalball mgr M.Szypura UKW 16.00 - 18.00
Koło florystyczne mgr Czerwińska Izabela pracownia flor. 15.00-16.00
Torball mgr A.Nieradko Sala gimnastyczna 15.30 – 16.30
Piątek Klub Turystyki Pieszej „Stonoga” mgr M. Frąszczak Zajęcia realizowane w terenie  
Koło Nordic Walking mgr W. Bielińska-Sych Zajęcia realizowane w terenie  
Koło szachowe mgr j.Modrzejowska 102 11.35 - 13.10
Koło plastyczne mgr M.Steinmetz-Gackowska 020P 13.30 – 15.15