K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Jedyna taka szkoła w Polsce dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Czas nauki wynosi 2 lata. Szkoła przeznaczona dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia. Przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu maturalnego. Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w zakładach pracy lub pracowniach zawodowych. Nauczane języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski.
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
(kod zawodu: 343404, kwalifikacja HGT.12)
Warunkiem przyjęcia jest posiadanie kwalifikacji zawodowych: TG.07 (Sporządzanie potraw i napojów) lub HGT.02. (Przygotowanie i wydawanie dań).
Absolwent jest przygotowany do organizowania obsługi imprez gastronomicznych, posługiwania się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami. Planuje i ocenia jadłospisy, oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw. Jest kreatywny w działaniu, otwarty na nowości w zakresie dekoracji potraw i aranżacji imprez. Kierunek bardzo atrakcyjny na polskim rynku pracy. Technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowany jest do pracy na stanowisku kucharza, szefa kuchni, menagera zakładu gastronomicznego. Może prowadzić własną działalność gospodarczą. Uczniowie w trakcie nauki podlegają systemowi stypendialnemu!