Podstawowe informacje

 

 

Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Informacje o podmiocie

Nazwa: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy

Symbol: K-PSOSW Nr 1

Adres podmiotu: ul. Zygmunta Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz

tel.: 52 322 17 87

fax: 52 322 76 25

NIP 956-196-95-36

REGON 000198083

Zakres działania: Działalność edukacyjna, opiekuńczo-wychowawcza

Sekretariat czynny w godz. 7:30 - 15:00

adres e-mail: louis(at)braille.bydgoszcz.pl

Strona Ośrodka
www.braille.bydgoszcz.pl