K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

KWARANTANNA W PLACÓWCE

W związku z pierwszym potwierdzonym przypadkiem zakażenia COVID-19 u dwóch z nauczycieli szkół ośrodka uczniowie dziesięciu klas (1 SP, 1 SPdP, 3 BSI, 2 LO i 3 Technikum) zostali skierowani na kwarantannę. Dyrektor Ośrodka, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej rekomendacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wdrożył w szkołach ośrodka od dnia 13 do 19 października 2020 r. nauczanie hybrydowe, a dla wszystkich uczniów objętych kwarantanną nauczanie zdalne.

Od 13 do 19 października 2020r. obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w czasie przerw na korytarzach i na boisku ośrodka(bez względu na odległość między osobami). Podczas lekcji, zajęć nauczyciel podejmuje decyzje o założeniu maseczki, w przypadku braku zachowania dystansu.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie placówki: PRACOWNIKÓW, UCZNIÓW, RODZICÓW oraz innych osób wchodzących na teren ośrodka.

Dyrektor
Małgorzata Szczepanek

Szanowni Państwo!

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus serdecznie zapraszają w dniach 12.10.2020 - 16.10.2020 do udziału w kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski ,,JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY  ZOBACZ MNIE!” 2020 ,,ZOBACZ MNIE!"

Cele, które możemy wspólnie osiągnąć:

  • kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnościąwzrokową,
  • zwiększenie integracji osób które nie widzą, ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku,
  • przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów,
  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową,
  • włączenie w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski jak najszerszej grupy  przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, samorządów i innych organizacji z terenu całej Polski.


Zwracamy się do Państwa kolejny raz z prośbą o przyłączenie się do Kampanii ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” poprzez przeprowadzenie w swojej placówce zajęć z dziećmi i młodzieżą (np. pogadanek, apelu, lekcji wychowawczych, prezentacji, itp.) na temat potrzeb i możliwości osób, które nie widzą i widzą słabo lub udział w wydarzeniach zaproponowanych przez organizatora. Program, list Adama do uczniów, regulamin i propozycje materiałów do wykorzystania na zajęciach z okazji MDBL są dostępne w załącznikach na stronie www.braille.bydgoszcz.pl
Załączniki

Potwierdzenie uczestnictwa w akcji sprawozdaniem (formularz sprawozdania w załącznikach) pozwoli Państwa placówce uzyskać certyfikat:

,,SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM”

,,PLACÓWKI PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM”

,,PRZEDSZKOLA PRZYJAZNEGO OSOBOM NIEWIDOMYM”

Prosimy o przesyłanie sprawozdań do 31 października 2020 r. na adres e-mail: soswnr1(at)braille.bydgoszcz.pl

Lista szkół, placówek i przedszkoli, które nadeślą sprawozdania i otrzymają certyfikat zostanie zamieszczona na stronie internetowej naszego Ośrodka. Dokument w formie papierowej prześlemy za pośrednictwem Poczty Polskiej do końca listopada 2020.

Program MDBL 2020

PATRONAT HONOROWY nad kampanią objęli: Minister Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Poczta Polska S.A. 

Program MDBL ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie! 2020

,,Zobacz mnie!"

12 - 16 października 2020

Zajęcia w szkołach 

Zajęcia edukacyjno-integracyjne w szkołach masowych na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy lub autorskich scenariuszy.  W celu uzyskania Certyfikatu „Szkoły Przyjaznej Osobom Niewidomym” sprawozdania z działań należy przesłać do 31.10. 2020 r. na adres mailowy soswnr1(at)braille.bydgoszcz.pl. Zasady uzyskania certyfikatu w załącznikach na stronie www.braille.bydgoszcz.pl w ,,Regulaminie kampanii społecznej Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!"

12 -18 października 2020 

Pisanie listu do uczniów K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy

,,Napisz list do uczniów" (więcej informacji w załącznikach pod koniec września), możliwość uzyskania pamiątkowej pieczątki w Urzędzie Pocztowym nr 1 w Bydgoszczy z nazwą kampanii ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie" oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Pisania Listów.

12 -18 października 2020 

Konkurs plastyczny pt. „Znana książka pełna wartości”.

Konkurs dla przedszkoli i szkół podstawowych na wykonanie dotykowej strony tytułowej książki– regulamin w załącznikach pod koniec września na stronie www.braille.bydgoszcz.pl  

październik 2020 

Wystawa ,,(NIE) WIDZĘ" 

Możliwość zwiedzania ekspozycji poświęconej uczniom K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy: 

w Urzędzie Pocztowym Bydgoszcz 1, ul. Jagiellońska 6

od 12 do 30 października 2020 roku,

w Galerii Handlowej Focus od 12 do 19 października 2020 roku.

wrzesień - październik  2020

Projekt na platformie e-Twinning

Działania prowadzone na platformie e-Twinning  

(Przyłącz się do zarejestrowanego projektu:

https://twinspace.etwinning.net/122481/home)

Rok szkolny 2020/2021 

Zajęcia edukacyjno-integracyjne w Kujawsko-PomorskimSpecjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci  i Młodzieży Słabo Widzącej  i Niewidomej  im. L. Braille’a w Bydgoszczy  dla uczniów szkół masowych (zajęcia na świeżym powietrzu, w przestrzeni Miasteczka Bezpiecznego Bohatera)  - po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mailowy: m.sarnacka(at)braille.bydgoszcz.pl

Uwaga! Uczestnicy muszą być zabezpieczeni w maseczki i rękawiczki jednorazowe. 

Wszystkie załączniki zostaną zamieszczone pod koniec września na naszej stronie internetowej

"Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!"
Zapraszamy do wzięcia udziału w MDBL2020! Zasady podobne jak w ubiegłych latach. Wszystkie informacje zostaną zamieszczone pod koniec września na naszej stronie internetowej. Działania prowadzone będą również na platformie e-Twinning. Można przyłączyć się do zarejestrowanego projektu: https://twinspace.etwinning.net/122481/home
PATRONAT HONOROWY nad kampanią objęli: Minister Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pomorski Kurator Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Poczta Polska S.A.

zdjaa00118 września 2020 roku siódemka naszych wychowanków wraz z czwórką wychowawców internatu – spełniającymi rolę asystentów, wybrała się po raz kolejny
do Włocławka. Tam wzięła udział w zorganizowanej przez Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „PIONEK” imprezie promującej aktywność ruchową osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Niewidomy ale aktywny”.

Czytaj więcej...

zdjaa007W 2020 roku odbyła się po raz dziewiąty akcja „Narodowe Czytanie”. Tym razem wybór padł na wybitne dzieło polskiego romantyzmu, jakim jest „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

Czytaj więcej...

Procedura bezpieczeństwa
w celu zapobiegania i przeciw działania COVID-19
wśród uczniów, rodziców i pracowników
obowiązująca na terenie K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy
Załącznik

Opłata za wyżywienie:

KONTO BANKOWE
17 1020 1462 0000 7902 0219 5683
BANK PKO BP

Tytułem: wyżywienie imię i nazwisko ucznia

Wyprawka szkolna 2020 (dofinansowanie podręczników).
Termin składania wniosków 4 września 2020 w pokoju 116 (stary budynek)- pani Małgorzata Sarnacka.
Formularze

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice.

Uprzejmie informuję, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w K-P SOSW nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy

odbędzie się

1 września 2020 r. o godzinie 10.00 na boisku szkolnym

Porządek

1. Odśpiewanie hymnu państwowego.

2. Odczytanie Listu Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

3. Komunikaty i informacje dyrektora ośrodka.

4. Spotkania z wychowawcami klas, przekazanie najważniejszych informacji o organizacji pracy w nowym roku szkolnym.

Ok. 12.00 – przewidywane zakończenie, odbiór uczniów ze szkoły.

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym tegoroczna inauguracja zajęć szkolnych zostanie zorganizowana w następujący sposób:

1) zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej w zaplanowanych spotkaniach mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie zdrowi;

2) każdy uczeń przebywający na terenie ośrodka jest zobowiązany przestrzegać obowiązujących zasad związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego wynikającego z przeciwdziałania zagrożeniu zakażenia koronawirusem (tj. m. in. częste mycie i dezynfekcja rąk, posiadanie przy sobie maseczki, niepodawanie rąk na powitanie, itd.);

3) na teren ośrodka z uczniem klas 0 – 4 i z niepełnosprawnością ruchu wchodzi 1 osoba dorosła; rodziców w czasie pobytu w ośrodku obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego;

4) wszystkie klasy tego dnia mają wyłącznie spotkanie z wychowawcą w wyznaczonych salach;

5) uczniowie będą pod opieką wychowawców klas do godz. 12.00;

6) wszystkie informacje związane z rozpoczęciem stacjonarnej pracy szkół w nowym roku szkolnym będą Państwu sukcesywnie przesyłane pocztą elektroniczną.

Przyjazd wychowanków do internatu możliwy jest od godziny 15:00 w dniu 31 sierpnia 2020 roku, po wcześniejszym zgłoszeniu kierownikowi ośrodka.

Czekamy na Was z niecierpliwością, do zobaczenia 1 września !

Małgorzata Szczepanek

Dyrektor Ośrodka

Lowe akt

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
dobiega końca rok szkolny inny niż każdy do tej pory i jego zakończenie też będzie inne - bez akademii, występów i oficjalnych przemówień. Na krótko zobaczą się ze swoimi Wychowawcami, uczniowie klas kończących by odebrać od nich świadectwa ukończenia szkoły.
Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 czerwca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz. U. z 2020r. poz. 990), informuję, iż w K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy nie będzie tradycyjnej uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego 2019/2020.
Rozdanie świadectw i dyplomów będzie zorganizowane wg następującego harmonogramu z zachowaniem procedur i reżimu sanitarnego, bez obecności rodziców na terenie placówki.
26 czerwca 2020r. (piątek)
Godzina 9.00
Rozdanie świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej nr 53 uczniom klasy VIII a, sala 102
Godzina 9.30
Rozdanie świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej nr 53 uczniom klasy VIII b, sala 103
Godzina 10.00
Rozdanie świadectw ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 uczniom klasy III a/c, sala 105
Godzina 10.30
Rozdanie świadectw ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 uczniom klasy III f, sala 101
WAŻNE!
1. Nieodebrane w dniu 26.06.2020 r. świadectwa będzie można odebrać w sekretariacie szkół od 17 sierpnia br. lub w nowym roku szkolnym.
2. Odbiór świadectw z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
3. Osoba wchodząca do placówki ma zakryte usta i nos, a przy wejściu dezynfekuje ręce.
4. Tylko uczniowie klas kończących mogą wejść do szkoły. Rodzice towarzyszący uczniom czekają na dziecko przed placówką.
OBDIÓR WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:
Zaświadczenia OKE do odbioru w dniu 31 lipca 2020 roku o godzinie 11.00, w sali 102.
ABITURIENCI XVIII LO I TECHNIKUM:
Odbiór świadectw maturalnych oraz ogłoszenie wyników matury odbędzie się 11 sierpnia 2020 o godzinie 11.00, w sali 102.
Z poważaniem
Małgorzata Szczepanek
Dyrektor K-P SOSW nr 1
19.06.2020 r.

STAŻ NAUCZYCIELI W TRAKCIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

W związku z pytaniami dotyczącymi wpływu obecnego stanu epidemii i związanych z nim szczególnych sposobów realizacji zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych poniżej przedstawiam stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym zakresie:
„Zmiana sposobu realizacji zadań jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania nie ma wpływu na długość odbywanych przez nauczycieli staży na kolejny stopień awansu zawodowego.
Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w tym czasie kontynuują rozpoczęte staże na kolejny stopień awansu zawodowego realizując wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1574, z późn. zm.).
Jeżeli z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie nauczyciel nie będzie świadczył pracy, lecz będzie gotów do jej wykonywania (art. 81 § 1 Kodeksu pracy), odbywany przez nauczyciela staż również nie ulegnie przedłużeniu. Wśród przesłanek przedłużenia stażu przepis art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela nie wymienia bowiem okresu pozostawania w gotowości do pracy.”
Jednocześnie przypominam, że nauczyciel składa sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, a dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania.

dyrektor
Małgorzata Szczepanek

Bydgoszcz, 26.05.2020 

Szanowni Państwo,
Rozpoczęliśmy rekrutację na rok szkolny 2020-2021, do poszczególnych typów szkół ośrodka.
Dyrektor K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy informuje o zasadach i terminach rekrutacji do szkół wchodzących w skład ośrodka. Prowadzony jest nabór dzieci i uczniów, którzy rozpoczną udział w zajęciach, naukę w:
• Oddziale Przedszkolnym SP nr 53,
• Szkole Podstawowej nr 53,
• XVIII LO,
• Technikum, w zawodach: technik masażysta, technik logistyk, technik prac biurowych,
• Branżowej Szkole I stopnia nr 10, kucharz, mechanik monter maszyn i urządzeń, ślusarz, elektromechanik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, pracownik pomocniczy w zawodach: obsługa hotelowa, ślusarz, gastronomia,
• Szkoła Policealna, technik administracji, technik tyfloinformatyk, florysta,
• Kursy kwalifikacyjne dla dorosłych, w zawodach w których kształcimy.
Terminy
15 czerwca – 10 lipca 2020 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podanie, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia ppp),
15 czerwca – 10 lipca 2020 kandydaci do szkoły branżowej I stopnia i technikum odbywają badania w poradni medycyny pracy potwierdzające przydatność kandydata do kształcenia się w wybranym zawodzie; skierowanie na badania uczeń otrzymuje w K-P SOSW nr1; wszelkie formalności związane z badaniem załatwiane są z pomocą kierownika szkolenia praktycznego w K-P SOSW nr1
26 czerwca – 10 lipca 2020 złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
24 czerwca – 4 sierpnia 2020 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej
31 lipca – 4 sierpnia 2020 złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
19 sierpnia 2020 ogłoszenie listy przyjętych
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wnioski o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Można wysłać jako zeskanowane (np. pdf, jpeg, png, itp.) na e-mail ośrodka louis(at)braille.bydgoszcz.pl, i są honorowane, jako osobiście złożone lub pozostawienie na portierni ośrodka.
W przypadku braku możliwości przedłożenia wymaganych dokumentów rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.
W przypadku pytań proszę o kontakt w formie elektronicznej lub telefonicznie w sekretariacie dyrektora ośrodka 52/ 322-17-87, 52/ 321-55-58).

Dyrektor K-P SOSW nr 1
Małgorzata Szczepanek

Bydgoszcz, 28.05.2020 r.

MDDZ tej okazji zapraszamy wszystkich uczniów K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy oraz rodziców, nauczycieli i wychowawców do dołączenia do zamkniętej grupy na facebooku
„Dzień Dziecka 1.06.2020 - K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy”!
Dołączyć można na dwa sposoby, wchodząc przez link: https://www.facebook.com
lub wpisując w wyszukiwarce na fb nazwę „Dzień Dziecka 1.06.2020 - K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy”.
Znajdziecie tam m.in. konkursy z nagrodami (np. „Wymarzony Dzień Dziecka”, „Jaka jest Twoja SUPERMOC?”), zabawy plastyczne, muzyczne, taneczne, quizy, zagadki (np. „Kto to taki?” Czy potrafisz rozpoznać swojego wychowawcę? On też był kiedyś dzieckiem ;) ), specjalne dedykacje, życzenia i piosenki od sławnych i nieco mniej sławnych osób zaprzyjaźnionych z Ośrodkiem, konsultacje kosmetologiczne z kosmetolog z Cliniqa Cosmetic & Medical Beauty, występ koła teatralnego i wiele innych atrakcji!
Dołącz do grupy i baw się razem z nami!
Już teraz życzymy wszystkim dzieciom (młodym ciałem i duchem) wszystkiego najlepszego!

zdj001

Już 1.06.2020 odbędzie się niesamowity Dzień Dziecka online, który mamy nadzieję sprawi Wam dużo radości !!! :-)

Przez cały tydzień będą tutaj zamieszczane różne zagadki, konkursy i wiele innych !!! :-)

Waszym zadaniem jest śledzenie naszej niesamowitej stronki przez cały tydzień i czynny udział w super zadaniach przygotowanych właśnie dla Was !!! :-)

Czytaj więcej...

Zajęcia rewalidacyjne i wczesnego wspomagania od 20.05.2020 r.
SZANOWNI RODZICE

Drodzy Rodzice i Uczniowie
W związku z uruchomieniem kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół informuję, iż od 20 maja br. przywracamy zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju i zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia praktyczne dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych.
Od 25 maja 2020 roku uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej nr 53 i abiturienci XVIII LO oraz Technikum będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których będą zdawać egzamin ósmoklasisty i maturalny. Wymiar konsultacji został uzależniony od zgłoszonych potrzeb ucznia i absolwentów.
Z kolei od 1 czerwca uruchamiamy konsultacje dla wszystkich uczniowie pozostałych klas poszczególnych typów szkół ośrodka, ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków ośrodka. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości placówki.
Prosimy o kontakt z wychowawcami klas i zgłaszanie potrzeb w tym zakresie do 26 maja 2020 roku.
Taka informacja od Państwa jest dla nas niezbędna celem ustalenia organizacji pracy szkoły w czasie, w którym musimy zachować wszelkie wymogi stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Po uzyskaniu od Państwa informacji zwrotnych poinformujemy o organizacji pracy poszczególnych klas.

Dyrektor
Małgorzata Szczepanek

KOMUNIKAT
1. Informuję, że Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia, w którym do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Przypominam, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły nauka będzie się odbywać na odległość.
2. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca 2020 roku i potrwają do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.
3. Egzaminy dla uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej zaplanowane są w terminie od 16 do 18 czerwca 2020 roku.
4. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.
5. Abiturienci XVIII LO i Technikum będą mogli odebrać świadectwa ukończenia szkoły w środę, tj 29 kwietnia 2020 roku po godzinie 12.00 Szczegółowe zasady wydawania świadectw zostaną przekazane przez wychowawców poszczególnych klas.

Małgorzata Szczepanek
Dyrektor K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy.

Szanowni Państwo,
Rozpoczęliśmy rekrutację na rok szkolny 2020-2021, do poszczególnych typów szkół w ośrodku.
Informujemy, że wnioski oraz zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej poszczególnych typów szkół można wysłać jako zeskanowane (np. pdf, jpeg, png, itp.) na e-mail ośrodka louis(at)braille.bydgoszcz.pl i są honorowane jak osobiście złożone.
W przypadku pytań proszę o kontakt w formie elektronicznej lub telefonicznie w sekretariacie dyrektora ośrodka 52/322-17-87, 52/ 321-55-58).

Informator 2020

fhgkjhlkjlk

ŚWIĘTUJEMY URODZINY OŚRODKA!!!
100 LAT W WOLNEJ POLSCE
1920 – 2020
BYDGOSZCZ JEST POLSKA! OŚRODEK JEST POLSKI!

 Ostatnie miesiące z pewnością na długo zapiszą się w najnowszej historii Ośrodka. W tym szczególnym 2020 roku kwietniowe dni mają także inny wyjątkowy wymiar. Mamy powody do świętowania – ,,STO LAT OŚRODKA W NIEPODLEGŁEJ POLSCE”. Polski rozdział w historii naszej Placówki rozpoczął się 1 kwietnia 1920 roku.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
w związku z ogłoszeniem stanu epidemii przygotowaliśmy rozporządzenia, które umożliwiają organizację oraz realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Chcąc wesprzeć organizację tego procesu, opracowaliśmy również poradnik zawierający wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić kształcenie na odległość.
Zachęcam Państwa do korzystania z poradnika oraz proszę o udostępnienie go nauczycielom z Państwa placówki. Informator można pobrać również ze strony internetowej MEN.
Dziękuję Państwu za wszystkie wysiłki i starania, dzięki którym uczniowie mogą w obecnej sytuacji kontynuować edukację w domu.
Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
Załącznik:
Kształcenie na odległość–poradnik dla szkół.pdf

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Już wiadomo, zobaczymy się po Świętach Wielkanocnych.
Od dnia 30 marca br. (poniedziałek) nauczyciele będą prowadzić kształcenie na odległość poprzez dziennik elektroniczny, zadania dla uczniów będą również umieszczane na stronie internetowej ośrodka, zakładka „Materiał do nauki”. Oznacza to, że dotychczasowy plan lekcji obowiązuje nas od poniedziałku 30 marca br.
Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, by edukacja w nowej odsłonie była możliwa do zrealizowania dla wszystkich uczniów naszej placówki.
Potrzebujemy w tym zakresie Waszego wsparcia i pomocy. Mam pełną świadomość, że często umiejętności z wykorzystania nowoczesnych technologii moich uczniów są wyższe niż ich nauczycieli. Poproszę więc o pomoc i wsparcie.
1.Nauczyciele będą realizować nowe tematy zgodnie z podstawą programową. W szczególnych przypadkach dany temat lekcji mogą prowadzić przez kilka jednostek lekcyjnych.
2.Nauczyciele maja gotowość do rozmowy ze swoimi uczniami o tym, co jest trudne - jeśli pojawią się pytania.
3.W przypadku frekwencji, będzie ona zaznaczana symbolem KnO w edzienniku (kształcenie na odległość), co nie będzie miało wpływu na ogólną frekwencję ucznia.
4.Będziemy oceniać pracę uczniów, aby dostosować proces edukacji do nietypowych warunków. Nauczyciele postarają się, by to nie nakładało dodatkowych napięć i niepokoju.
5.Do zadawania prac uczniom nauczyciele będą wykorzystywać zakładkę e-dziennika „Zadania domowe” lub na stronie ośrodka, zakładka „Materiał do nauki”. Wyjątkiem są nauczyciele oddziałów przedszkolnych, którzy zadania domowe, by były widoczne dla rodziców, będą umieszczali poprzez „Kontakt z rodzicami”
w e-dzienniku lub na stronie ośrodka.
6.Rozporządzenie daje prawo nauczycielom oceniania uczniów za wykonane prace, polecenia, wkład i zaangażowanie, itp. W zakładce oceny, będą one wpisywane, przez okres kształcenia na odległość, zawsze pod kodem KnO, a w opisie pojawi się informacja za co (np. zadanie nr 1, karta pracy, praca pisemna, itp.).
7.Od wychowawców klas otrzymacie Państwo wkrótce (najpóźniej do końca tego tygodnia) informacje o sposobie odsyłania wykonanych zadań domowych.
8.W kształceniu na odległość będą realizowane poza lekcjami z planu: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, logopedyczne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i świetlicowe.
Proszę o kontakt z wychowawcami klas przez e-maile, e-dziennik, sms, telefony.
Życzę wszystkim Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, proszę o wyrozumiałość i zrozumienie w tym niezwykle wyjątkowym i trudnym okresie.


Z poważaniem
Małgorzata Szczepanek
Dyrektor K-P SOSW nr 1

Bydgoszcz, 13.03.2020 r.
KOMUNIKAT
Z dniem 16 marca 2020 r. do 29 marca 2020 r. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawiesił zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze w K-P SOSW nr 1 im. L. Braille’a.
Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, administracja i obsługa pracuje zgodnie z uzgodnieniami zatwierdzonymi przez dyrektora ośrodka.
Ośrodek jest zamknięty dla osób z zewnątrz, kontakt tylko i wyłącznie za pośrednictwem portierni lub telefonicznie.
W sprawach dot. REKRUTACJI proszę o kontakt w formie elektronicznej lub telefonicznie w sekretariacie dyrektora ośrodka (louis(at)braille.bydgoszcz.pl lub 52/322-17-87, 52/ 321-55-58).

W związku z niemożnością udzielania bezpośredniej pomocy naszym uczniom i ich rodzicom, zespół psychologów i pedagogów ośrodka jest gotowy do udzielenia wsparcia on-line wszystkim potrzebującym.

Proponujemy kontakt poprzez nasze skrzynki e-mailowe lub telefoniczny po zgłoszeniu takiej potrzeby w sekretariacie szkół.

k.gerlach(at)braille.bydgoszcz.pl

b.lorenc(at)braille.bydgoszcz.pl

j.wentowska(at)braille.bydgoszcz.pl

a.jenerowicz(at)braille.bydgoszcz.pl

m.sarnacka(at)braille.bydgoszcz.pl

Informacja dla: uczniów, rodziców i nauczycieli
Ø Kujawsko-Pomorska e-Szkoła rusza w poniedziałek (16 marca) o godz. 12.00. Transmisja online na www.kujawsko-pomorskie.pl i edupolis.pl.
Program zajęć dla maturzystów na najbliższy tydzień
Poniedziałek (16 marca)
· 12.00-12.30 – język polski (prowadzi Jolanta Serocka)
· 13.00-13.30 – matematyka (prowadzi Tomasz Masłowski)
· 14.00-14.30 – język angielski (prowadzi Monika Zalewska)
Wtorek (17 marca)
· 12.00-12.30- fizyka (prowadzi Zuzanna Niedzielska)
· 13.00-13.30 - historia (prowadzi Zbigniew Milkiewicz)
· 14.00-14.30 - chemia (prowadzi Bożena Brudka-Gniadkowska)
Środa (18 marca)
· 12.00-12.30- język polski (prowadzi Joanna Serocka)
· 13.00-13.30 - matematyka (prowadzi Tomasz Masłowski)
· 14.00-14.30- język angielski (prowadzi Monika Zalewska)
Czwartek (19 marca)
· 12.00-12.30 - historia (prowadzi Zbigniew Milkiewicz)
· 13.00-13.30 - WOS (prowadzi Marcin Empel)
· 14.00-14.30 - biologia (prowadzi Magdalena Lutowska)
Piątek (20 marca)
· 12.00-12.30 - język polski (prowadzi Joanna Serocka)
· 13.00-13.30 - matematyka (prowadzi Tomasz Masłowski)
· 14.00-14.30 – język angielski (prowadzi Monika Zalewska)

Pierwsze zajęcia dla ósmoklasistów odbędą się we wtorek (17 marca), początek o godz. 9.00.

Ø Nauczyciele z K-PSOSW nr 1 będą zamieszczać materiały dla uczniów wszystkich klas w utworzonej zakładce „materiały do nauki” na naszej stronie Ośrodka
Ø Ministerstwo Edukacji Narodowej poleca również pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli szczegóły na stronie: www.gov.pl/web/edukacja

zdj001

Za zgodą Organu Prowadzącego zajęcia w K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy zostają zawieszone na okres 2 tygodni, z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, który może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów.

Czytaj więcej...

zdj001W ramach działań podejmowanych na terenie K-PSOSW nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniu, jakim jest występowanie koronawirusa COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz pracowników placówki, informuję:

Czytaj więcej...

zdj001aaaa

W sobotę 21 marca 2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się w Kinie Jeremi kolejny BAJKOWY PORANEK Z AUDIODESKRYPCJĄ organizowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

zdj001

Dnia 25 lutego 2020 roku świętowaliśmy Dzień Patrona Ośrodka – Louisa Braille’a.
Jakże inaczej rozpoczął się ten wtorkowy poranek!
O godzinie 8:00 nie zadzwonił dzwonek… Na korytarzach było słychać szepty: „Przecież to dzisiaj – Święto Naszego Patrona”. Młodzież z radością udała się do budynku warsztatów szkolnych, bo wiedziała, że czeka tam na nią szereg atrakcji, przygotowanych przez grono pedagogiczne.

Czytaj więcej...

zdj011Jedenastka naszych uczniów i absolwentów stanęła na podium w X – jubileuszowej rywalizacji o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy wioślarzy niepełnosprawnych oraz VIII zawodach o Puchar Dyrektora K-PSOSW nr 1 w wiosłowaniu na ergometrach. Zwycięstwa odnieśli Kacper Walczak i Daniel Bojarek w rywalizacji o Puchar Prezydenta oraz Danel Nowak w Pucharze Dyrektora.

Czytaj więcej...

zdj001

27 lutego Tygryski Braille’a wybrały się na IX Kujawsko-Pomorski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych do Brodnicy. Organizatorem zawodów był klub Sokoliki Brodnica. Nasi zawodnicy klubu Olimpiad Specjalnych mieli okazję rywalizować z zawodnikami o podobnych możliwościach i umiejętnościach z kilkunastu placówek naszego regionu.

Czytaj więcej...

zdj001W najbliższą sobotę 29 lutego 2020 roku zapraszamy naszych kibiców do dopingowania koleżanek i kolegów rywalizujących w zawodach „O Puchar Dyrektora K-PSOSW nr 1 i Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy” w wiosłowaniu na ergometrach.

Czytaj więcej...

zdj00414 Lutego w pracowni kelnerskiej po raz trzeci otwarta została Tematyczna Kawiarenka tym razem pod hasłem „Walentynkowe ciacho”. Smakosze słodkości mieli okazje skosztować walentynkowych deserów i ciast przygotowanych przez klasę III SPdP i IIa kucharz pod kierunkiem Pani Renaty Zygler.

Czytaj więcej...

zdj00413 lutego w przeddzień Walentynek uczestniczyliśmy w „serduszkowym śniadaniu”. Stół w czerwonych barwach: serduszka, świece, baloniki oraz kanapki w kształcie serc, które zostały udekorowane, nie inaczej, jak czerwonym keczupem. Wszystkich biesiadników powitała Pani Łyżeczka (kukiełka z drewnianej łyżki) w serduszkowej kreacji, która zapraszała do konsumpcji przed walentynkowego śniadania.

Czytaj więcej...

zdj001

W sobotę 18 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się w Kinie Jeremi kolejny BAJKOWY PORANEK Z AUDIODESKRYPCJĄ organizowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

Hiszpański, włoski, portugalski, rumuński – takie to właśnie języki było słychać u nas 17 grudnia 2019r w auli ośrodka. A wszystko to za sprawą naszych gości - wolontariuszy Fundacji ‘Wiatrak’, którzy zawitali do nas jako kolędnicy. Kolędy skoczne i nie tylko wypełniły przestrzeń pozwalając nam doświadczyć, że nie tylko Polska co roku czeka niecierpliwie na Boże Narodzenie.

Czytaj więcej...

Kenia, Boże Narodzenie w Kenii brzmi dla nas egzotycznie i takie rzeczywiście trochę jest :D Mieliśmy okazję tego doświadczyć 13 grudnia zeszłego (tak, tak już zeszłego) roku kiedy to do naszej szkoły przybył pochodzący z tego kraju Duncan. Jeśli można zmieścić doświadczenie jakiegokolwiek kraju w 40 minutowej pigułce to właśnie stało się po części na naszej auli w grudniowy piątek.

Czytaj więcej...

Katarzyna Olesińska i Wojciech Łangiewczyk wśród niewidomych oraz Monika Lewandowska i Adrian Pacyna wśród słabo widzących okazali się najlepsi w VI mistrzostwa naszego Ośrodka w kręglach klasycznych.
Na turniej rozegrany 9 grudnia w kręgielni OSiR w Tucholi udaliśmy się pociągiem Arriva, w którym zostaliśmy otoczeni troskliwą opieką przez obsługę konduktorską. W kręgielni przywitała nas sędzia główny Ewa Iwicka. Przedstawiła nam regulamin i przypomniała zasady gry. Każdy z uczestników turnieju oddał w dwóch grach 60 rzutów. 

Czytaj więcej...

zdj008

Nasze Tygryski świetnie czują się w wodzie i udowodniły to na XIII Kujawsko-Pomorskim Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych, 22 listopada 2019 r., który odbył się na basenie w Osielsku. W zawodach wzięło udział 60 zawodników z klubów: Rodzina, Tacy Sami, Pod Jesionem, Żwirki, Słoneczka, Arkadia, Junior, Grud i Olimpijczyk.

Czytaj więcej...