K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Foto001We wrześniu uczniowie naszej szkoły mieli możliwość włączenia się w akcję Sprzątania Świata poprzez pogadanki, burze mózgów podczas zajęć przedmiotów przyrodniczych, a następnie wykonanie plakatu różnorodną technika. Jak co roku celem tej akcji było zwrócenie uwagi na właściwe dbanie o naszą planetę.

Tematem przewodnim była segregacja odpadów. Prace wykonane przez uczniów były ciekawe, bardzo różnorodne warte zobaczenia na wystawie, która mieści się w budynku głównym na parterze. Uczestnicy zostali nagrodzeni ocenami z przedmiotów przyrodniczych. Zachęcamy do corocznego włączania się i stosowania poznanych zasad segregacji na co dzień.
Zespół przyrodniczy
MH