K-PSOSW nr 1
im. L.Braille'a
w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

E-dziennik

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze II


Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019r. poz. 1282 t.j.)
Dyrektor
Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille`a w Bydgoszczy,
ul. Z. Krasińskiego 10, 85-008 Bydgoszcz
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci
i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille`a w Bydgoszczy

Termin rozpoczęcia pracy: 28.09.2021 r.

Załącznik